Výsledky pozorování za rok 2021

V roce 2021 jsme pokračovali v pozorování zákrytů hvězd planetkami. Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly dále zpracovány a o tomto pozorování byl odeslán protokol do konference Planoccult (Planoccult mailing listplanoccult@ls.vvs.be).

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2021 odesláno k dalšímu zpracování 16 hlášení o pozorování zákrytů a z nich byla 4 pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu). 

Datum

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

14. 2. 2021

(932) Hooveria

UCAC4 626-030581

Negativní

14. 2. 2021

(33074) 1997 WP21

TYC 2491-01520-1

Negativní

14. 2. 2021

(821) Fanny

UCAC4 532-007546

Negativní

15. 2. 2021

(6546) Kaye

UCAC4 542-026508

Negativní

15. 2. 2021

(2592) Hunan

UCAC4 548-042113

Negativní

16. 3. 2021

(15013) 1998 QH93

TYC  762-01872-1

Negativní

16. 3. 2021

(371346) 2006 KZ52

TYC  782-00108-1

Negativní

13. 4. 2021

(2258) Viipuri

UCAC4 428-056129

Pozitivní

27. 4. 2021

(4805) Asteropaios

UCAC4 301-087519

Pozitivní

8. 6. 2021

(5081) Sanguin

UCAC4 378-075588

Pozitivní

8. 6. 2021

(12) Victoria

TYC 5189-00339-1

Negativní

9. 6. 2021

(17357) Lucataliano

UCAC4 398-107179

Negativní

20. 7. 2021

(99943) 2005 AS2

UCAC4 355-154333

Negativní

1. 10. 2021

(934) Thuringia

UCAC4 654-037194

Pozitivní

9. 11. 2021

(1096) Reunerta

UCAC4 519-006893

Negativní

22. 11. 2021

(1108) Demeter

UCAC4 443-037858

Negativní

První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2021 se uskutečnilo 13. dubna 2021, kdy hvězdu 14,1m na 2,56 sekundy zakryla planetka (2258) Viipuri. Bohužel jsme byli jedinou stanicí, která zákryt napozorovala, takže rozměr planetky byl určen pouze z tohoto pozorování na minimálně 26 km.

Druhý pozitivní zákryt v roce 2021 se uskutečnil 27. dubna 2021, kdy hvězdu 12,5m na 1,92 sekundy zakryla planetku (4805) Asteropaios, která patří do skupiny Trójanů. Opět jsme byli jedinou stanicí, která zákryt napozorovala a průměr planetky byl stanoven na minimálně 27 km.

Třetí námi pozorovaný pozitivní zákryt se uskutečnil 8. dubna 2021, kdy hvězdu 11,9m zakryla planetka (5081) Sanguin. Na teplické hvězdárně byl naměřen zákryt trvající 1,28 sekundy. Opět jsme byli jedinou stanicí, která zákryt napozorovala, délce pozorovaného zákrytu přitom odpovídá minimální průměr planetky 12 km.

Čtvrtý a poslední námi pozorovaný pozitivní zákryt v roce 2021 byl pozorován 1. října 2021, kdy hvězdu 11,9m na 1,60 sekundy zakryla planetka (934) Thuringia. Zákryt sledovalo 13 pozorovatelů (8 z nich bylo z České republiky), z nichž  7 napozorovalo zákryt hvězdy planetkou. Zajímavostí bylo, že dva pozorovatelé pozorovali 2 zákryty v těsném sledu, což svědčí o konkávním tvaru planetky, která má protáhlý tvar o rozměru zhruba 94 km × 35 km.