Výsledky pozorování za rok 2020

V roce 2020 jsme pokračovali v pozorování zákrytů hvězd planetkami. Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly dále zpracovány, a o pozorování byl odeslán protokol do konference Planoccult (Planoccult mailing listplanoccult@ls.vvs.be).

Celkem bylo do mezinárodní sítě pozorovatelů zákrytů v roce 2020 odesláno k dalšímu zpracování 37 hlášení o pozorování zákrytů a z nich bylo 5 pozorování pozitivních, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu).

Datum

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

15. 3. 2020

(123) Brunhild

UCAC4 576-021974

Negativní

16. 3. 2020

(1946) Walraven

TYC 1417-01325-1

Negativní

17. 3. 2020

(2360) Volgo-Don

UCAC4 586-021510

Negativní

7. 4. 2020

(259) Aletheia

TYC 6340-00125-1

Pozitivní

 14. 4. 2020

(57264) 2001 QP113

UCAC4 389-057670

Negativní

14. 4. 2020

249P/LINEAR

UCAC4 421-052960

Negativní

27. 4. 2020

(886) Washingtonia

UCAC4 634-040191

Pozitivní

27. 4. 2020

P/2019 Y2 (Fuls)

UCAC4 454-052217

Negativní

26. 5. 2020

(119951) 2002 KX14

UCAC4 334-103549

Pozitivní

27. 5. 2020

(1473) Ounas

UCAC4 418083521

Negativní

27. 5. 2020

(5837) Hedin

UCAC4 341-178342

Negativní

12. 7. 2020

(885) Ulrike

UCAC4 376-174111

Pozitivní

8. 8. 2020

(307261) 2002 MS4

UCAC4 419-096262

Negativní

27. 8. 2020

(517) Edith

UCAC4 438-123318

Negativní

31. 8. 2020

(2254) Requiem

UCAC4 464-000088

Negativní

13. 9. 2020

(13235) Isiguroyuki

HIP 5511

Negativní

13. 9. 2020

(10226) Seishika

TYC 1201-00724-1

Negativní

14. 9. 2020

(1654) Bojeva

HIP 5315

Negativní

15. 9. 2020

(24605) Tsykalyuk

UCAC4 356-187343

Negativní

15. 9. 2020

(71713) 2000 GN98

UCAC4 446-105199

Negativní

16. 9. 2020

(70007) 1998 XX40

UCAC4 570-001396

Negativní

27. 9. 2020

(22227) Polyxenos

UCAC4 473-132502

Negativní

28. 9. 2020

(71601) 2000 DJ93

TYC 2427-01157-1

Negativní

28. 9. 2020

(3319) Kibi

UCAC4 571-030518

Negativní

25. 10. 2020

(26585) 2000 ED116

TYC 614-00514-1

Negativní

27. 10. 2020

(13622) McArthur

UCAC4 362_198187

Negativní

27. 10. 2020

(160362) 2003 YP90

UCAC4 566_033778

Negativní

28. 10. 2020

(196123) 2002 TN193

UCAC4 613_034606

Negativní

28. 10. 2020

(892) Seeligeria

UCAC4 437_027589

Negativní

28. 10. 2020

(624) Hektor

UCAC4 542_001077

Negativní

5. 11. 2020

(16156) 2000 AP39

UCAC4 561-001260

Negativní

6. 11. 2020

(2067) Aksnes

UCAC4 527-006814

Negativní

20. 11. 2020

(12637) Gustavleonhardt

TYC 625-00117-1

Negativní

20. 11. 2020

(19521) Chaos

GAIA DR2 3444789965847631104

Negativní

21. 11. 2020

(470443) 2007 XV50

GAIA DR2 181763638740880128

Negativní

21. 11. 2020

(285) Regina

UCAC4 660-010661

Pozitivní

21. 11. 2020

(631) Philippina

UCAC4 449-128187

Negativní

První pozitivní pozorování zákrytu v roce 2020 se uskutečnilo 7. dubna 2020, kdy hvězdu 11,8m na 7,20 sekundy zakryla planetka (259) Aletheia. Z celkem 4 pozitivních pozorování výhradně českých pozorovatelů byl určen rozměr planetky na minimálně 198 km.

Druhý pozitivní zákryt v roce 2020 se uskutečnil 27. dubna 2020, kdy hvězdu 12,7m na 3,28 sekundy zakryla planetka (886) Washingtonia. Z celkem 5 pozitivních pozorování výhradně českých pozorovatelů byl určen rozměr planetky na minimálně 85 km.

Třetí námi pozorovaný pozitivní zákryt se uskutečnil 26. května 2020, kdy hvězdu 14,5m zakryla planetka (119951) 2002 KX14, která je zajímavá tím, že patří mezi transneptunická tělesa, tedy tělesa, která okolo Slunce obíhají až za drahou planety Neptun. Na teplické hvězdárně byl naměřen zákryt trvající 19,2 sekundy. Úkaz pozorovalo celkem 19 pozorovatelů z celé Evropy, ale pouze 6 z nich zaznamenalo zákryt hvězdy. Z pozorování byly určeny přibližné rozměry transneptunického tělesa na 500×236 km.

Čtvrté pozitivní pozorování zákrytu v roce 2020 se uskutečnilo 12. července 2020, kdy hvězdu 12,7m na 4,48 sekundy zakryla planetka (885) Ulrike. Z celkem 6 pozitivních pozorování byl určen rozměr planetky na minimálně 47 km, přičemž těleso bude patrně protáhlé a může mít dvoulaločný („burákovitý“) tvar.

Pátý a poslední námi pozorovaný pozitivní zákryt v roce 2020 se uskutečnil 21. listopadu 2020, kdy hvězdu 14,6m na 2,72 sekundy zakryla planetka (285) Regina. Z pouze 3 pozitivních pozorování  českých pozorovatelů byl určen minimální rozměr planetky na 39 km.