Výsledky pozorování za rok 2019

Celkem bylo v roce 2019 odesláno 14 hlášení o pozorování zákrytů a z těchto pozorování byla 4 pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu).

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2019, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)
Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

17.02.2019
(276) Adelheid
UCAC4 401-034668

negativní

01.04.2019
(50) Virginia
UCAC4 468-046040

pozitivní

26.05.2019
(679) Pax
UCAC4 425-078340

pozitivní

27.05.2019
(826) Henrika
HIP 66216

negativní

10.07.2019
(7112) Ghislaine
UCAC4 350-168862

negativní

11.07.2019
(6362) Tunis
UCAC4 344-153031

negativní

12.09.2019
(266) Aline
UCAC4 409-079265

pozitivní

15.09.2019
(14265) 2000 AV142
TYC 617-00711-1

negativní

15.09.2019
(16153) 2000 AB
UCAC4 345-179276

negativní

15.09.2019
(99294) 2001 QR258
UCAC4 662-012990

negativní

14.10.2019
(50807) 2000 FJ28
UCAC4 431-118781

negativní

27.10.2019
(576) Emanuela
UCAC4 606-006634

negativní

09.11.2019
(1048) Feodosia
UCAC4 612-026526

pozitivní

11.12.2019
2014 BV64 (TNO) 
GaiaDR2 3828986331049386880 

negativní