Výsledky pozorování za rok 2018

S ohledem na rekonstrukci hvězdárny probíhala v první polovině roku pouze pozorování mimo teplickou hvězdárnu. Od ukončení rekonstrukce jsme se potýkali s problémy s otáčením severovýchodní kopule, proto byly sledovány pouze dva úkazy. Celkem bylo v roce 2018 odesláno 5 hlášení o pozorování zákrytů a z těchto pozorování byla 3 pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu). 

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2018, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)

Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

13.02.2018
(521) Brixia
TYC 1977-01111-1

pozitivní

21.02.2018
(1113) Katja
TYC 2398-00366-1

pozitivní

11.04.2018
(371) Bohemia
UCAC2 303-71074

pozitivní

15.10.2018
(3148) Grechko
UCAC4 56-439308

negativní

25.11.2018
(99) Dike
UCAC4 625-023772

negativní