Výsledky pozorování za rok 2017

Celkem bylo v roce 2017 odesláno 7 hlášení o pozorování zákrytů a z těchto pozorování bylo 1 pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu). Od června probíhala rekonstrukce hvězdárny a několik úkazů jsme se pokusili sledovat v terénu mobilní technikou.

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu skutečně dojde. Předem je nám známa pouze pravděpodobnost, s jakou k zákrytu dojde. Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %, což odpovídá statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů.

Jediné pozitivní pozorování zákrytu v roce 2017 se uskutečnilo 2. května 2017, kdy hvězdu na 5,46 sekundy zakryla planetka (45) Eugenia. Z celkem sedmi pozitivních pozorování byl určen průměr planetky na asi 185 km. Naše pozorování byla ve vynikající shodě s dalšími pozorovateli i s modelem planetky DAMIT

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2017, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)

Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

05.03.2017
(1075) Helina
UCAC2 415-30048

negativní

05.03.2017
2001 YM90
UCAC4 56920249

negativní

02.05.2017
(45) Eugenia
TYC 1322-01253-1

pozitivní

11.05.2017
(105119) 2000 LH26
UCAC4 469-67489

negativní

11.05.2017
(144147) 2004 BE94
UCAC4 436-117521

negativní

18.05.2017
(28628) Kensenshi
UCAC4 373-88267

negativní

12.09.2017
(19) Fortuna
TYC 1369-00895-1

negativní