Výsledky pozorování za rok 2016

Celkem bylo v roce 2016 odesláno 37 hlášení o pozorování zákrytů a z těchto pozorování bylo 8 pozorování pozitivních, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu).

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu skutečně dojde. Předem je nám známa pouze pravděpodobnost, s jakou k zákrytu dojde. Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %, což odpovídá statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů.

Od října 2016 jsme značně omezili tento odborný program z důvodu kvalifikace našeho dalekohledu pro pozorování satelitů a kosmického odpadu.

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2016, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)

Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

09.01.2016
(1837) Osita
URAT1 476-138719

negativní

01.03.2016
(71711) 2000 GU83 
URAT1 504-047890

negativní

01.03.2016
(1522) Kokkola
URAT1 578-167673

pozitivní

03.03.2016
(36) Atalante
HIP 39219

pozitivní

17.03.2016
P/2016 BA14 
TYC 5967-00404-1

negativní

18.03.2016
(46) Hestia 
URAT1 505-149612

negativní

19.03.2016
P/2016 BA14
URAT1 413-072597

negativní

21.03.2016
(278) Paulina 
UCAC4 361-075825

negativní

22.03.2016
P/2016 BA14
URAT1 591-180132

negativní

20.04.2016
(75) Eurydike 
1UT 582-045953

negativní

02.05.2016
(192) Nausikaa
URAT1 589-116933

pozitivní

08.05.2016
(35) Leukothea 
TYC 6729-00989-1

negativní

11.05.2016
(140998) 2001 WE29 
UCAC4 359-115127

negativní

30.05.2016
(207) Hedda 
TYC 6182-00169-1

negativní

08.06.2016
(2602) Moore 
UCAC4 381-133716

negativní

09.06.2016
(1579) Herrick 
URAT1 395-222766

negativní

09.06.2016
(5532) Ichinohe 
UCAC4 341-180600

negativní

15.06.2016
(1585) Union 
UCAC2 35773597

negativní

28.06.2016
(478) Tergeste 
UCAC2 36043424

negativní

03.07.2016
(4368) Pillmore 
HIP 94423

negativní

19.07.2016
(134340) Pluto
UCAC4 345-180315

pozitivní

31.07.2016
(24) Themis 
TYC 5801-00973-1

pozitivní

31.07.2016
(36260) 1999 XQ111 
URAT1 450-494496

negativní

07.08.2016
(15117) 2000 DA79 
URAT1 376-042965

negativní

08.08.2016
(328) Gudrun 
UCAC2 44099025

negativní

08.08.2016
(23953) 1998 UV30 
URAT1 387-142041

negativní

17.08.2016
(22) Kalliope 
UCAC2 39807650

negativní

25.08.2016
(201) Penelope 
URAT1 542-111869

negativní

31.08.2016
(736) Harvard 
UCAC4 341-131128

negativní

01.09.2016
(4149) Harrison 
HIP 5594

negativní

06.09.2016
(14610) 1998 SE146 
URAT1 403-356292

negativní

07.09.2016
(18692) 1998 HJ14 
URAT1 441-001777

negativní

07.09.2016
(66866) 1999 VS45
TYC 6377-01292-1 

negativní

22.09.2016
(6789) Milkey 
TYC 5823-00935-1

negativní

24.09.2016
(21) Lutetia 
URAT1 562-145973

pozitivní

03.11.2016
(423) Diotima 
TYC 0867-00930-1

pozitivní

08.11.2016
(22) Kalliope 
TYC 1906-01539-1

pozitivní