Výsledky pozorování za rok 2014

Celkem bylo v roce 2014 odesláno 10 hlášení o pozorování. Pozorování byla provedena na podzim 2014 novým dalekohledem a dvě z nich byla pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo, čili stín planetky minul naši hvězdárnu.

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu dojde či nikoliv a víme pouze pravděpodobnost, s jakou k zákrytu dojde. Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %, což odpovídá statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů.

První planetkou, u které jsme 5. září 2014 pozorovali zákryt o délce 9,65 sekundy, byla planetka (10) Hygiea. Kromě teplické hvězdárny pozorovalo zákryt ještě 7 dalších pozorovatelů, takže si o tvaru planetky můžeme udělat vcelku dobrou představu.

Druhá planetka, u které jsme pozorovali zákryt 1. října 2014 o délce 6,81 sekundy, byla planetka (258) Tyche. Díky tomu jsme pomohli zjistit, že průměr planetky je minimálně 65 kilometrů.

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2014, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)

Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

2014/09/05
(10) Hygiea
UCAC2 40494885

pozitivní

2014/09/18
(2078) Nanking
UCAC4 735-011933

negativní

2014/09/29
(2258) Viipuri
UCAC4 464-000137

negativní

2014/10/01
(258) Tyche
UCAC2 35683957

pozitivní

2014/10/24
(713) Luscinia
UCAC4 528-004765

negativní

2014/10/28
(1525) Savonlinna
TYC 5207-00302-1

negativní

2014/10/28
(35076) Yataro
TYC 1757-01267-1

negativní

2014/12/09
(1125) China
TYC 0281-00930-1

negativní

2014/12/26
(527) Euryanthe
UCAC4 537-027819

negativní

2014/12/27
(207)| Hedda
TYC 1860-01110-1

negativní