Současnost

 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích je příspěvková organizace zřízená Ústeckým krajem, spravovaná Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Hlavním úkolem organizace je popularizovat poznatky z astronomie a příbuzných vědních oborů mezi nejširší veřejnost. Velmi důležitou složkou činnosti je spolupráce se školami a předávání astronomických poznatků dětem a mládeži. Laické veřejnosti umožňuje přímé pozorování vesmírných těles a objektů. Navíc se zabývá také výzkumem, který je orientován zejména na detekci satelitů a kosmického odpadu (ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, ESA).

Navštívíte-li hvězdárnu za jasného dne, můžete dalekohledem pozorovat povrch Slunce, tzv. sluneční fotosféru, přímo okulárem dalekohledu za použití fotosférického filtru. Dále je možné dalším naším dalekohledem spatřit sluneční chromosféru v červené čáře vodíku H-alfa, kde lze sledovat aktivní oblasti a sluneční protuberance.      

Na denní obloze je také možné pozorovat planetu Venuši, je-li ovšem ve vhodné pozici vůči Zemi a Slunci. Ve dne lze samozřejmě vidět i Měsíc. Jeho obraz je však přes den velmi málo kontrastní, a proto je lepší ho pozorovat na potemnělé obloze. Na jeho povrchu pozorujeme pohoří, krátery, měsíční moře a další podrobnosti. Nejvhodnější dobou pro pozorování je období před první čtvrtí. Tehdy ještě nesvítí tolik intenzivně, a proto nás příliš neoslňuje, a navíc v okolí terminátoru můžeme sledovat mnoho podrobností.

Během večerního pozorování mohou návštěvníci hvězdárny pozorovat celou řadu objektů. Pro veřejnost je asi nejatraktivnějším objektem Měsíc. O tomto tělese jsme již hovořili. Působivými objekty v dalekohledu jsou také planety sluneční soustavy. Zvláště pak srpek Venuše, Saturn se svými prstenci, nebo planeta Jupiter s tmavými pásy na povrchu a se čtyřmi nejjasnějšími měsíci. Velmi pěknými objekty jsou také některé dvojhvězdy, mlhoviny, otevřené i kulové hvězdokupy, ale rovněž velmi vzdálené galaxie.

Teplická hvězdárna je přístupná veřejnosti pravidelně po celý rok bez ohledu na počasí, a to každý pátek, sobotu a neděli. Otvírací doba se mění v závislosti na roční době, o prázdninách bývá otvírací doba rozšířena. Poslední vstup do budovy je vždy půl hodiny před ukončením pozorovací doby.    

Pro skupiny deseti a více osob je možné dohodnout termín i mimo návštěvní dobu. Takovou návštěvu je třeba ohlásit písemně nebo telefonicky alespoň dva dny předem.

Severočeská hvězdárna a planetárium 2018

Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice - interiér
Hvězdárna Teplice - přednáškový sál
Planetárium Teplice
Planetárium Teplice - projekce
Planetárium Teplice
Hvězdárna Most
Hvězdárna Most
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
IMG_0362
IMG_0365