Program pro školy

Hlavní náplní práce teplického planetária je pořádání představení pro školy, která umožňují žákům získat základní představy o našem vesmíru, o objektech, které lze pozorovat na noční obloze a o jejich pohybech. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Navštívit nás mohou žáci základních i středních škol. Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu, kde se žáci seznámí s hvězdářským dalekohledem a za jasného počasí se mohou podívat se na slunce. Rovněž je na hvězdárně možná projekce filmů a pohádek v kinosále pro 60 osob.

Vzhledem k tomu, že máme v nabídce celou řadu pohádek s astronomickou tématikou, mohou nás navštívit také děti z mateřských škol.

Akce pro školy objednávejte telefonicky na čísle teplického planetária (+420) 773 791 439 nebo teplické hvězdárny (+420) 773 791 438. Je možné se také objednat písemně, případně pomocí e-mailu, vždy ale uvádějte telefonický kontakt. Adresu a e-mailové spojení naleznete zde.

 

Vstupné

Typ pořadu  Cena pro 1 žáka
Hvězdárna  30,- Kč
Planetárium  30,- Kč
Hvězdárna i planetárium  60,- Kč
Doprovod školních výprav má vstup zdarma 

Upozornění: vstupné lze platit pouze v hotovosti na pokladně.