Objekty hlubokého vesmíru

Objekty hlubokého vesmíru (anglicky deep-sky objects) je termín používaný v astronomii pro označení převážně vizuálně slabých objektů dalekého vesmíru. Jedná se o hvězdokupy, mlhoviny a cizí galaxie a další. Tyto objekty se nacházejí ve vzdálenosti od stovek do miliard světelných let od Země. 

Nejznámějším katalogem objektů hlubokého vesmíru je Messierův katalog. Celkem obsahuje 110 objektů. Dalšími známými katalogy jsou IC (Index catalogue) obsahující více než 5000 objektů nebo NGC (New General Catalog) se zhruba 8000 objekty.

 

Mlhoviny  

Jsou oblasti mezihvězdného plynu a prachu, které mají zpravidla několik jednotek až tisíců světlených let v průměru. Mlhoviny se klasifikují na několik kategorií.

 

Emisní mlhoviny

Tento typ mlhoviny svítí díky silnému záření blízkých hvězd, které vybudí plyn v mlhovině k vyzařování světla. Záření mlhoviny je zbarveno podle toho, jaké má složení a jaké množství energie přichází z okolních hvězd.

Reflexní mlhoviny

Tyto mlhoviny září pouze díky odrazu světla blízké hvězdy na prachových částicích mlhoviny. Mlhovina září ve spektru hvězdy, kterou odráží a nejčastěji tento typ mlhoviny září v modré barvě.

Planetární mlhoviny

Oblasti, které se skládají přibližně z kulové obálky plynů, kterou odhodila hvězda na konci svého života, kde ve středu mlhoviny zůstane pouze její pozůstatek - bílý trpaslík. Tento jev trvá pouze několik tisíc let než se rozplyne do prostoru.

Temné mlhoviny

Oblasti, které nejsou osvětleny žádným blízkým světelným zdrojem. Lze je pozorovat pouze před hvězdami nebo před zářící mlhovinou jako tmavé oblasti nebo pruhy na ozářeném pozadí.

 

Hvězdokupy

Hvězdokupa je skupina hvězd vázaných k sobě vzájemným gravitačním působením. Hvězdy ve hvězdokupě vznikly současně ze stejného oblaku plynu a prachu a mají tudíž podobné chemické složení a věk. Hvězdokupy rozeznáváme na dva typy: otevřené a kulové.

Otevřené hvězdokupy

Systém gravitačně vázaných hvězd, které společně vznikly a mají proto obdobné stáří. Hvězdy v otevřených hvězdokupách mají zpravidla bílou nebo modrou barvu a obsahují stovky až tisíce velmi mladých hvězd. V blízkosti těchto hvězdokup se často nachází mlhoviny, které vlivem blízkých hvězd září. Tyto hvězdné systémy mají nepravidelný tvar a ovlivňuje je gravitace okolních hvězd, která nakonec způsobí jejich rozpad.

Kulové hvězdokupy


Systém obsahující statisíce až miliony hvězd, držený pohromadě gravitací. Kulová hvězdokupa má vždy pravidelný kulový tvar. Tyto hvězdné systémy obsahují velmi staré hvězdy, nezřídka staré 12 až 13 miliard roků, které vznikly z prvotního plynu vodíku a hélia v zárodcích budoucích galaxií. Většina kulových hvězdokup se vyskytují v galaktickém haló.
 

Galaxie

Galaxie jsou obrovská seskupení hvězd, hvězdokup, mezihvězdné látky a temné hmoty. Galaxii drží pohromadě gravitační působení sil, kde její součásti obíhají kolem společného středu. Klasifikují se podle své struktury na několik typů: eliptické, čočkové, spirální a nepravidelné.

My se nacházíme v Galaxii zvané Mléčná dráha, která je spirálním typem galaxie. Obsahuje přes 100 miliard hvězd a v průměru má 100 000 světelných let. Galaxie jsou zpravidla součástí vyšších celků jako jsou kupy, nadkupy, vlákna a stěny.

Krabí mlhovina M1
Planetární mlhovina NGC 7662 Modrá sněhová koule
Prstencová mlhovina M57
M3
Leo Triplet
Leo Triplet 2