16.07. 2020

Za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii

 

Většina dochovaných podzemních galerií, v nichž pravěcí umělci před mnoha tisíciletími zachytili výjevy ze světa, ve kterém žili, se dnes nachází na území Francie. Pravěké jeskynní malby dodnes fascinují každého, kdo se s nimi setká. K takovým obdivovatelům patří i geolog doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. O své cestě za pravěkým uměním bude vyprávět ve čtvrtek 16. července na teplické hvězdárně.

Pravěké jeskynní malby byly po objevení těch prvních v jeskyni Altamira na severu Španělska považovány za podvrh; to bylo v roce 1879. Tehdejší specialisté na prehistorii byli přesvědčeni, že pravěký člověk, současník mamutů a jeskynních medvědů, byl primitivní tvor bez větších schopností se umělecky vyjadřovat. S odstupem několika desetiletí odborná i laická veřejnost změnila názor, a to především díky dalším objevovaným podzemním galeriím. Dnes již dávno nikdo nepochybuje o tom, že tvůrci maleb na stěnách jeskyní byli skutečně naši vzdálení předkové. Vydejme se po jejich stopách!

Přednáška geologa Jaroslava Kadlece začne na hvězdárně v Teplicích jako obvykle v 18 hodin.

 

Foto: Malby z jeskyně Lascaux. Zdroj: Wikimedia Commons, public domain