15.03. 2023

Výročí astronomie březen 2023

 Nicolas Louis de Lacaille

 

Před 310 lety, 15. 3. 1713, se narodil francouzský astronom Nicolas Louis de Lacaille [lakai] (též de La Caille).

Zavedl 14 nových souhvězdí, která se stala standardem, a zabýval se pozorováním hvězd jižní oblohy. V katalogu Coelum Australe Stelliferum uveřejnil pozice více než deseti tisíc hvězd jižní oblohy a 42 mlhovinových objektů. Tento katalog byl publikován až posmrtně, v roce 1763.

V mládí byl na církevních studiích podporován vévodou de Bourbon, jako kněz však nebyl vysvěcen, ale začal se věnovat vědě. V letech 1739 – 1741 se věnoval úspěšnému přeměřování francouzského poledníku, za což byl jmenován profesorem matematiky na univerzitě v Paříži.

V roce 1750 uskutečnil výpravu na Mys Dobré naděje, kde vystavěl hvězdárnu. Hlavním cílem mise bylo měření vzdálenosti planet pomocí trigonometrie. Simultánní pozorování v Evropě prováděl jím pověřený odborník, tato práce vyžadovala poměrně přesnou synchronizaci v pozorování. Kromě astronomických, velmi přesných měření, věnoval se Lacaille i měřením geografickým.

AV-bøezen01_n

Nicolas Louis de Lacaille. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

 

V době své činnosti v Jižní Africe dospěl k závěru, že je vhodné zavést 14 nových souhvězdí.

Jedná se o souhvězdí, která známe pod českými názvy Vývěva, Rydlo, Kružítko, Pec (původně Chemická pec), Hodiny (původně Kyvadlové hodiny), Stolová hora, Mikroskop,

Čtverec a vodováha (původně Euklidův čtverec), Oktant, Stojan na obraz (plátno), Námořní kompas (původně část Lodi Argo), Reticulum (zařízení na měření polohy hvězd, jednalo se o prostou skleněnou destičku, na níž se pozice hvězd vyrývala rydlem), Sochař (původně Sochařovo studio) a Dalekohled. Tedy kromě přístrojů umístil Lacaille na oblohu i umělecká témata, Stolová hora je pak odkazem na místo, odkud svá pozorování prováděl.

Dalším jeho zásahem do jižní oblohy, bylo rozdělení původního velkého souhvězdí Loď Argonautů na čtyři menší: Lodní kýl, Lodní záď, Kompas a Plachty. Severní část Lodní zádě je pozorovatelná i z naší zeměpisné šířky.

AV-bøezen02_n

Lacailleova nová souhvězdí přidaná na jižní oblohu. Zdroj: https://www.invaluable.com/

 

Lacaille se vrátil do Francie v roce 1754 a až do své smrti se věnoval astronomii. Traduje se, že ve své době učinil více pozorování než všichni ostatní kolegové dohromady, vyznačoval se při měření naprostou přesností a byl pokládán za naprosto spolehlivého vědce. Rok před svou smrtí shrnul při přednášce v Královské akademii pokrok v astronomii, ke kterému došlo za jeho života a na němž měl značný podíl. Zemřel v roce 1762 ve svých 49 letech vyčerpáním a přepracovaností.

AV-bøezen03_n

 Takto La Caille s pomocníkem měřili výšku hvězdy v zenitu. Pozorovatel vycentroval hvězdu v okuláru a pomocník odečetl úhel z vertikály. Zdroj:https://www.facebook.com/

 

 Zdroje:

Hvězdářský kalendář 2023

https://cs.wikipedia.org/

https://www.astro.cz/

https://www.facebook.com/