27.07. 2018

Úplné zatmění Měsíce 27. 7. 2018

00

Jak tmavé a barevné bude toto zatmění Měsíce?

Po třech letech budeme moci sledovat z území České republiky úplné zatmění Měsíce téměř v celém jeho průběhu. Ono „téměř“ se však netýká fáze úplného zatmění, kterou uvidíme celou. Týká se začátku celého děje: fáze polostínového zatmění a části částečného zatmění, které se odehrají pod naším obzorem. Nad obzor se Měsíc vyhoupne již zčásti vnořený do stínu Země.

Stín Země není úplně bez světla. Zemská atmosféra ohýbá a rozptyluje sluneční světlo i do zemského stínu, který se tak stává ne zcela tmavým. Protože modré světlo se ohýbá méně než červené, zato se více rozptyluje, bývá obyčejně stín načervenalý. Jeho barva i tmavost však závisí na stavu horní části atmosféry, její zaprášenosti a vlhkosti. Největším znečišťovatelem stratosféry jsou sopečné výbuchy, které tam dopraví významné množství sopečného popela.

01

Vztah mezi sopečnými výbuchy a tmavostí měsíčních zatmění dobře dokumentuje tento graf. Čím je křivka v grafu výše, tím tmavší bylo zatmění.

Stává se, že jeden okraj zemské atmosféry je jinak zaprášený než druhý a zatmění se stává o to zvláštnější, protože se takovýto stav projeví i v zemském stínu. Jinak může vypadat Měsíc při vstupu do stínu, jinak při výstupu.

Toto zatmění bude mít jednu výsadu; střed Měsíce projde velmi blízko středu zemského stínu, tedy po téměř nejdelší možné dráze. To znamená, že se Měsíc dostane nejen do míst, kam se nejméně lomí sluneční světlo, ale zároveň ve stínu setrvá téměř nejdelší možnou dobu. V tomto případě bude fáze úplného zatmění trvat 1 hodinu 43 minut. Měsíc bude v tu dobu vzdálen od Země 404 890 km.

Další podobně probíhající zatmění se odehraje až nad ránem 26. 6. 2029, kdy střed Měsíce téměř dokonale projde středem stínu. Nicméně Měsíc bude Zemi poněkud blíž (373 600 km), a tudíž jeho pohyb bude rychlejší, takže zatmění byť „středovější“  bude o dvě minuty kratší. Navíc Měsíc bude v průběhu zatmění u nás zapadat za rozjasňující se ranní oblohy.

Toto letošní zatmění má pro nás všechna pozitiva, i když počáteční část neuvidíme celou. Navíc jsou nad obzorem jasné planety, které zpestří náš pohled na hvězdnou oblohu. Nad obzorem bude Jupiter, Saturn a pod Měsícem červený Mars, který bude právě v opozici, tedy v jedné přímce se Zemí a Sluncem, o čtyři dny později dosáhne nejmenší vzdálenosti od Země od roku 2003.

02

Jaké bude toto zatmění Měsíce? Uvidíme, pakliže nám to počasí dovolí. Protože teplická hvězdárna je v rekonstrukci, rozhodli se její pracovníci uspořádat mimořádné pozorování tohoto úkazu v terénu pomocí přenosné techniky. Jedno stanoviště bude u jezera Milada, druhé bude v Duchcově v parku v prostoru mezi kostelem ČS církve husitské a břehem Barbory. Rovněž můžete zajet do Mostu na Hněvín a navštívit tamější hvězdárnu, která bude mimořádně otevřená pro veřejnost od 16h 30m do 00h 30m. Zpočátku pozorování Slunce či Venuše, po východu Měsíce okolo 20h 45m pozorování zatmění.

S přáním jasného nebe za pracovníky hvězdárny a planetária Otta Šándor.