10.06. 2022

Setkání v první čtvrti: Dvacet šest skoků do vesmíru

Ilustrace pozorovatelného vesmíru
Setkání v první čtvrti pokračuje 10. 6. od 20:30 přednáškou Dvacet šest skoků dovesmíru. Přednáší Jiří Králík.

V programu s bohatým obrazovým doprovodem se budeme od rozměrů srovnatelných s rozměry lidských těl vzdalovat, po skocích znamenajících vždy desetinásobné zvětšení, až k rozměrům, ve kterých se nacházejí nejvzdálenější okraje v současnosti pozorovaného vesmíru.