20.11. 2015

Omezení provozu teplické hvězdárny - rekonstrukce kopule

Upozorňujeme návštěvníky teplické hvězdárny, že od 8. října 2015 do odvolání neprobíhají denní pozorování (pozorování Slunce) v severozápadní kopuli hvězdárny z důvodu probíhající rekonstrukce - výměny severozápadní kopule. Návštěvníkům v časech pravidelné prohlídky nabízíme prohlídku nového dalekohledu v jihovýchodní kopuli, shlédnutí výstavy a náhradní program v kinosále. Ostatní program hvězdárny (večerní pozorování a Café Nobel) nebude rekonstrukcí kopule dotčen. Otevření severozápadní kopule po rekonstrukci předpokládáme koncem ledna 2016.