11.11. 2019

Přechod Merkuru přes Slunce

1024px-Mercury_transit_1

V pondělí 11. listopadu 2019 po 13. hodině nastane poměrně vzácný astronomický úkaz: přes sluneční disk přejde malý černý kotouček planety Merkur. Jelikož planeta Merkur obíhá kolem Slunce uvnitř dráhy Země, dá se takovýto úkaz předpokládat. Vzhledem k tomu, že rovina oběžné dráhy Merkuru je skloněná k rovině oběžné dráhy Země kolem Slunce (ekliptice) o 7°, nenastává tento úkaz pokaždé, když Merkur prochází mezi Sluncem a Zemí (tj. při každé dolní konjunkci). Nastává pouze tehdy, když se Merkur zároveň nachází v blízkosti průsečíků obou oběžných rovin (Merkuru a Země), tedy poblíž uzlu Merkurovy dráhy. Během jednoho století tak nastává pouze 13 až 14 přechodů Merkuru přes Slunce.

Při pohledu ze Země lze během tohoto úkazu spatřit malý černý kotouček pohybující se po slunečním disku. Protože kotouček Merkuru má při tomto úkazu průměr pouze asi 11" (11 obloukových vteřin), nelze jej pozorovat pouhým okem. Je to z toho důvodu, že je jeho průměr asi 6x pod rozlišovací schopností lidského oka. Tedy tolik populární brýle na zatmění Slunce nelze na pozorování úkazu použít, a pokud budeme chtít úkaz pozorovat, je nutné navštívit některou z našich hvězdáren. V ústeckém kraji se nabízí možnost navštívit hvězdárnu v Teplicích, nebo v Mostě. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace pořádá na dvou svých hvězdárnách v Teplicích a v Mostě mimořádné pozorování přechodu Merkuru přes Slunce pro širokou veřejnost.

Průběh úkazu pro Teplicko:

První kontakt: 13:35:29 SEČ / 17,9° (nad obzorem)

Druhý kontakt: 13:37:10 SEČ / 17,8° (nad obzorem)

Střed úkazu: 16:19:39 SEČ / -00,2° (pod obzorem)

Západ Slunce (ideální horizont): 16:20 SEČ

Teplice: Teplická hvězdárna na Písečném vrchu bude mimořádně otevřena pro veřejnost v pondělí 11. 11. 2019 v době od 13:00 do 16:00. Budeme pozorovat dalekohledy, měla by být také připravena projekce a budou probíhat doprovodné akce v budově hvězdárny.

Most: Mostecká hvězdárna na Hněvíně bude mimořádně otevřena pro veřejnost v pondělí 11. 11. 2019 v době od 13:00 do 17:00. Proběhne pozorování úkazu místním historickým dalekohledem.

Varování: Nepozorujte úkaz svépomocí doma. Na přímé pozorování Slunce dalekohledem (i neozbrojeným okem) je nutné vždy použít bezpečný filtr. Bez jeho použití hrozí vážné poškození zraku.

Více podrobností o úkazu naleznete na stránkách astro.cz: https://www.astro.cz/na-obloze/slunce/prechody-planet-pred-sluncem/prechod-merkuru-2019.html