09.05. 2016

Přechod Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016

Hvězdárna v Teplicích i hvězdárna v Mostě budou otevřeny v pondělí 9. 5. 2016 od 12:30 do 20:30!

Přechody vnitřních planet přes Slunce patří co do četnosti spíše k úkazům vzácnějším, zejména to platí o přechodech Venuše přes Slunce. Během 21. století proběhlo, nebo proběhne 14 přechodů Merkuru a pouze 2 přechody Venuše přes Slunce. To, že takový přechod může nastat pouze u vnitřních planet, tedy planet, které se pohybují uvnitř dráhy Země kolem Slunce, asi není třeba příliš zdůrazňovat.

Vnitřní planeta může přecházet Slunce pouze tehdy, je-li v dolní konjunkci a zároveň se musí nacházet v těsné blízkosti vzestupného, nebo sestupného uzlu své dráhy. Dolní konjunkce je jedním z aspektů vnitřních planet (viz obr. 1). Vnitřní planety Merkur nebo Venuše se při dolní konjunkci nacházejí mezi Sluncem a Zemí. Vzestupný, nebo sestupný uzel dráhy planety je průsečík dráhy planety kolem Slunce a roviny ekliptiky (viz obr. 2).


merkur 

 

 

Obr. 1: Aspekty. Zdroj: http://astronomy-sklarp.wz.cz/aspekty_planet.htm

 

 merkur1

 

 

Obr. 2: Vzestupný a sestupný uzel. Zdroj: https://www.planetarium.cz/?p=5951

 

Přechody vnitřních planet přes Slunce nikdy nepozorujte bez použití bezpečného filtru určeného pro pozorování Slunce. Při neodborném pozorování slunečního disku hrozí trvalé poškození zraku, proto raději sledujte úkaz na některé z našich hvězdáren. Úkaz bude pozorovatelný samozřejmě pouze za příznivého počasí.

Také teplická hvězdárna na Písečném vrchu a mostecká hvězdárna na Hněvíně budou mimořádně otevřeny pro veřejnost v pondělí 9. 5. 2016 v době od 12:30 do 20:00. Během těchto cca 8 hodin uvidíme na Slunci „malou černou tečku“ planetu Merkur, jak bude postupně přecházet z jednoho okraje Slunce na druhý. Protože se nacházíme v oblasti, kde nebude úkaz viditelný v celém svém průběhu, uvidíme zapadat Slunce i s Merkurem. 


merkur2 

Obr. 3: Průběh úkazu na 50° severní šířky a 15° východní délky. Zdroj: www.astro.cz


 

V následující tabulce je časový přehled úkazu pro Teplice.

 

 

 

fáze úkazu

čas (SELČ)

1. kontakt

13:12

2. kontakt

13:15

maximální fáze

16:56

západ Slunce

20:38

3. kontakt

20:38

4. kontakt

20:41

 

 


 merkur3

 

Obr. 4: přechod Merkuru před Sluncem 7. 5. 2003 (Foto: Josef Jíra, Rokycany)

 

 

 merkur4

 

Obr. 5: Přechod Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016, vztaženo ke středu Země (geocentrická data). Zdroj: F. Espenak, www.EclipseWise.com

 

 merkur5

Obr. 6: Oblasti viditelnosti přechodu Merkuru přes Slunce 9. 5. 2016. Celý průběh je vidět v západní Evropě, západní Africe, Atlantickém oceánu a na východě Ameriky. Naše republika je v oblasti, kde je vidět začátek úkazu, ale Slunce zapadá před koncem úkazu. Na západě Ameriky naopak Slunce vyjde již s Merkurem přecházejícím jeho povrch, ale úkaz bude možné sledovat pak až do konce.

Zdroj: F. Espenak, www.EclipseWise.com