16.09. 2016

Polostínové zatmění Měsíce 16. 9. 2016

Na samém konci léta nás čeká poslední ze dvou význačnějších úkazů letošního roku, které bychom mohli zařadit do škatulky zatmění, zákryty, přechody a příbuzné úkazy. Tímto úkazem je polostínové zatmění Měsíce, které bude u nás viditelné téměř v celém svém průběhu, s výjimkou počáteční fáze. Polostínová zatmění Měsíce nebývají většinou efektní úkazy, pokud je očima vůbec něco vidět, jedná se pouze o ztemnění okrajů Měsíce. Páteční zatmění by v tomto ohledu mělo být poměrně výrazné, takže očekáváme „temnější začouzení“ okraje Měsíce.
Podle druhů rozeznáváme celkem tři zatmění Měsíce (viz obr. 1), jsou to:

 

  • 1) Polostínové zatmění, toto nastává, když žádná část Měsíce není zcela zastíněna Zemí. Hypotetičtí pozorovatelé na povrchu Měsíce by viděli částečné, ale nikoliv úplné zatmění Slunce.

  • 2) Částečné zatmění, toto nastává, když část povrchu Měsíce je zcela zastíněna Zemí. Hypotetičtí pozorovatelé na povrchu Měsíce by viděli částečné i úplné zatmění Slunce, v závislosti na tom, kde by se na Měsíci nacházeli.

  • 3) Úplné zatmění, toto nastává, když celý Měsíc je zcela zastíněn Zemí. Hypotetičtí pozorovatelé na povrchu Měsíce by viděli pouze úplné zatmění Slunce.

obr. 1

Obecně lze říci, že zatmění Měsíce nastává tehdy, jsou-li splněny dvě základní podmínky.

  1. Měsíc je v úplňku, tedy v opozici se Sluncem

  2. Měsíc se nachází v uzlu své dráhy, nebo v jeho těsné blízkosti

V takovémto případě (viz obr. 2) Měsíc projde zemským stínem a ze Země je viditelné zatmění Měsíce.

obr. 2

Zatmění Slunce a Měsíce patří k velmi pěkným a nápadným úkazům, které lákají mnoho návštěvníků na české hvězdárny. Také teplická hvězdárna na Písečném vrchu bude mimořádně otevřena pro veřejnost v pátek 16. 9. 2016 v době od 20:00 do 21:00 a dále pak dle normální pozorovací doby, kdy budeme moci pozorovat ono letošní polostínové zatmění Měsíce.

V následující tabulce najdete časový přehled úkazu.

začátek polostínové fáze *)

18:55 SELČ (Měsíc bude ještě pod obzorem)

východ Měsíce

19:17 SELČ

maximální fáze zatmění

20:54 SELČ

konec polostínové fáze *)

22:54 SELČ

*) začátek a konec polostínové fáze nejsou pozorovatelné očima