24.05. 2020

25.5. otevíráme! Pokyny pro návštěvníky

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY HaP s ohledem na zamezení šíření onemocnění COVID-19

V souvislosti s omezením kapacity žádáme návštěvníky, aby si rezervovali místa na všech akcích HaP předem:
 • telefonicky: planetárium Teplice 773 791 439, hvězdárna Teplice  773 791 438, hvězdárna Most 608 261 249
 • e-mailem: objednavky@hapteplice.cz.

V opačném případě nemůžeme zaručit vstup na vybraný pořad ve zvoleném čase z důvodu vyčerpání kapacity sálu nebo objektu.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky HaP následující pokyny. Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z objektu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

 • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do objektů HaP.
 • Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v objektu HaP v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
 • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
 • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
 • Zakazuje se shlukování osob ve všech venkovních i vnitřních prostorech HaP, (především na pokladnách a v místech prodeje upomínkových předmětů).
 • Návštěvník je povinen před vstupem do budovy použít desinfekci rukou, která je zdarma k dispozici u vchodových dveří.
 • Je zakázána konzumace potravin návštěvníky ve všech prostorách HaP.
 • Použité jednorázové kapesníky a roušky odhazujte pouze do označené nádoby u vchodu.
 • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců HaP, v opačném případě může být bez náhrady vykázán z areálu zaměstnancem HaP.

 

Pokyny ke stažení zde.