11.07. 2022

Ohlédnutí za rokem 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Ohlédněte se s námi za uplynulým rokem 2021 na nejzajímavější události, které jsme pro vás po celý rok pořádali. Naleznete zde zajímavé fotografie z uplynulých akcí, přednášek a pozorování pro širokou veřejnost, novinkách, které se zde udály nebo přiblížení vědeckých činností, kterými se naše hvězdárna dlouhodobě zabývá. 

Kompletní výroční zprávu za rok 2021 naleznete zde nebo v záložce "o nás", dokumentech a výročních zprávách o činnosti hvězdárny za uplynulé roky zde.

 

Cafe Nobel KulhánekM

Tradiční setkání Café Nobel konané 16. 11. 2021 s hostem prof. Petrem Kulhánkem na téma "Duchové vesmíru".

 

PerseidyM

Mimořádné pozorování srpnových Perseidů konané na střeše hvězdárny dne 12. 8. 2021 pro širokou veřejnost.

 

SolarografM

Workshop věnovaný solarografii konaný 8. 7. 2021 ve Veřejném sálu Hraničář v Ústí nad Labem.

 

ZatmìníM

Mimořádné pozorování částečného zatmění Slunce pro veřejnosti konané dne 10. 6. 2021.

 

kometa C2021 A1 Leonard a Messier 3M

Fotografie komety C/2021 A1 Leonard  poblíž kulové hvězdokupy M3 pořízené naším 43cm zrcadlovým dalekohledem a CCD kamerou ze dne 3. 12. 2021, expozice 20 sekund.

 

VýstavaM

Výstava fotografií Petra Horálka "Třiadvacetkrát v NASA" v ochozech kopulí naší hvězdárny.

JWST5sec-00030-crop3 

 

Po rozkliknutí fotografie nebo přes odkaz na náš youtube kanál můžete shlédnout krátké video pořízené dne 25. 12. 2021 20:17 UTC naším 43cm zrcadlovým dalekohledem, kde naleznete čerstvě vypuštěný, kosmický dalekohled James Webb Space Telescope (JWST), červeně zakroužkován. Vzdálenost v době pořízení činila 100 000 km od Země. Pod ním se jeví jako čárka mnohem bližší a zdánlivě rychlejší objekt – geostacionární družice Echostar 21.