11.02. 2015

Nový dalekohled byl slavnostně uveden do provozu

Tisková zpráva č. 1/2015 ze dne 10. 2. 2015: Nový dalekohled teplické hvězdárny

 

Dne 10. února 2015 byl dalekohled slavnostně uveden do provozu pro veřejnost za účasti hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka a dalších zástupců Ústeckého kraje, který je zřizovatelem Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace.

Teplická hvězdárna představuje veřejnosti nový dalekohled, který bude sloužit pro pozorování objektů na noční obloze. Dalekohled byl pořízen v srpnu roku 2014, v prosinci 2014 pak byla zakoupena i nová paralaktická montáž, s jejíž pomocí je možné velmi pohodlně, rychle a s vysokou přesností vyhledávat objekty na noční obloze. V průběhu ledna 2015 byla paralaktická montáž připevněna na pilíř v jihovýchodní kopuli hvězdárny, nový dalekohled byl na ni umístěn a celý systém byl nově zapojen, ustaven a propojen s řídícím počítačem.

Nový dalekohled je optické konstrukce nazývané modifikovaný Dall-Kirkham s hlavním zrcadlem o průměru 43 cm a ohniskovou vzdáleností 294 cm. Nahrazen byl starý dalekohled konstrukce Newton se zrcadlem o průměru 30 cm, který byl dříve využíván pro odborná pozorování. Tento dalekohled nebyl zpravidla využíván pro vizuální pozorování, a to zejména z důvodu nepohodlného umístění okuláru vysoko nad podlahou, navíc tento dalekohled trpěl řadou optických vad a konstrukčními nedostatky. Pro noční pozorování tak byl používán menší dalekohled – školní reflektor typu meniskus-cassegrain se zrcadlem o průměru 15 cm a ohniskem 225 cm od výrobce Carl Zeiss Jena.

Velký průměr zrcadla nového dalekohledu umožňuje astronomům pozorovat mnohem slabší objekty a dosáhnout lepšího úhlového rozlišení. Vysoká světelnost f/6.8 umožňuje sledovat i difúzní objekty jako jsou galaxie a mlhoviny, přitom má dalekohled stále poměrně velké zorné pole, ve kterém je možné tyto objekty sledovat celé. Konstrukce zvaná modifikovaný Dall-Kirkham umožňuje poměrně pohodlné pozorování, neboť pozorovatel se nachází za hlavním zrcadlem, navíc soustava obsahuje korekční optický člen umístěný v hlavním zrcadle těsně před ohniskem, který opravuje všechny známé vady tak dobře, že výsledný obraz je téměř dokonalý. Díky tomu je dalekohled vhodný i pro pořizování širokoúhlých snímků oblohy – zorné pole dalekohledu při použití velkoformátové CCD kamery může být více než  1 stupeň (tj. asi dva úhlové průměry Měsíce).

Nová paralaktická montáž pak dále zlepšila možnosti pozorování. Nyní dalekohled po zapnutí získá údaje o přesném času ze signálu družic GPS a může se okamžitě zaměřit na zadaný objekt na obloze. Přesnost najíždění na danou pozici na obloze je velmi vysoká, případné nepřesnosti představují jen zlomek zorného pole dalekohledu, takže hledaný objekt je vždy přesně uprostřed zorného pole. Precizní montáž navíc umožňuje díky vysoké přesnosti svých motorů sledovat umělé družice Země na jejich dráze po obloze, naše záznamová technika pak umožňuje zachytit i velmi slabé umělé družice nebo jejich pozůstatky.

Nový dalekohled bude sloužit veřejnosti při pravidelných pozorováních i při mimořádných akcích. Na hvězdárně jsme rozšířili otevírací dobu a večerní pozorování nyní probíhají každý čtvrtek, pátek a sobotu za jasného počasí vždy po setmění (konkrétní časy závisí na roční době). Každý čtvrtek mimo prázdniny se koná astronomický kroužek, jehož členové mají také možnost pozorovat oblohu tímto velkým dalekohledem.

Nový dalekohled bude využíván i k odborné práci pracovníků hvězdárny. Díky jeho vlastnostem bude možné výrazně zlepšit naši činnost v již zavedeném oboru, kterým je sledování zákrytů hvězd planetkami. Díky našim pozorováním je možné zjistit u planetek přibližné rozměry i tvar, aniž by k nim musela doletět kosmická sonda. Rovněž bude pokračovat sledování zákrytů hvězd Měsícem, které slouží ke zpřesnění pohybu Měsíce kolem Země. Plánuje se také zapojení do programu na sledování umělých družic Země (např. zpřesňování jejich drah) i do programu na sledování kosmického smetí, které je stále větším problémem, neboť ohrožuje funkční satelity i kosmické lety.