17.10. 2019

O mosteckém uhlí a jihozápadě USA v Café Nobel

Více jak 150 let sbírání fosilií třetihorního rostlinstva a živočišstva na hnědouhelných dolech v Mostecké pánvi umožnilo provést podrobnou rekonstrukci třetihorního prostředí v severozápadních Čechách. Ve čtvrtek 17. října vám ji na teplické hvězdárně představí geolog Severočeských dolů a.s. Ing. Karel Mach, Ph.D.

Výzkum ukázal, že třetihorní příroda severozápadních Čech velmi připomínala prostředí současných řek a močálů rozkládajících se na jihovýchodě USA. Přednáška geologa Karla Macha přináší aktuální zprávu o těchto mokřadních oblastech a nabízí srovnání s obdobím před 17-20 miliony let v českých zemích. V prostorách hvězdárny na Písečném vrchu v Teplicích se začne v obvyklém čase – v 18 hodin.

Foto © Karel Mach