24.04. 2020

KOMETA C/2019 Y4 (ATLAS) – NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ

C2019Y4_20_04_13_1100px

V dubnovém astrosloupku jsme informovali, že se ke Slunci a Zemi přibližuje kometa C/2019 Y4, která by mohla být koncem dubna a především v květnu viditelná bez dalekohledu. V té době se její jasnost vyvíjela opravdu nadějně. Jak se později ukázalo, za optimistické postoje mohl především rozpad jádra komety na vícero částí. Při takovém rozpadu nevznikají jen samotná menší jednotlivá jádra, ale i velké množství drobečků, které po nějakou dobu tvoří hlavu a ohon komety, a zvyšují tak její celkový jas. Ovšem jen po určitou dobu, než tlak slunečního záření tento lehounkatý materiál odvane přes ohon komety do sluneční soustavy, kde se rozptýlí.

Podle současných pohledů na vývoj jasu komety je zřejmé, že zůstane pod hranicí viditelnosti okem bez dalekohledu, ale mohla by být viditelná již v menších dalekohledech coby mlhavý obláček s náznakem ohonu.

Na snímku vidíme hlavní – vedoucí – jádro, za kterým jsou vidět tři menší jádra.

S přáním jasného nebe za kolektiv pracovníků SHaP Otta Šándor.

 

Kredit a copyright: Milen Minev (Bulgarian Inst. of Astronomy and NAO Rozhen), Velimir Popov, Emil Ivanov (Irida Observatory)