16.06. 2016

Gravitační vlny konečně zachyceny!

gwVe čtvrtek 11. února 2016 na tiskové konferenci ve Washingtonu oznámili vědci z Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO), že na dvou detektorech nacházejících se na opačných koncích Spojených Států se 14. září 2015 podařilo zaznamenat příchod gravitačních vln. Kromě důležitých astronomických dat toto pozorování představuje přímé potvrzení jedné z klíčových předpovědí Einsteinovy obecné teorie relativity a přináší informace o srážce černých děr, která se odehrála za extrémních podmínek v hlubokém kosmu před miliardou let.

Vše o objevu gravitačních vln a možná i víc vám poví Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK v červnovém Café Nobel. To se uskuteční 16. června 2016 od 18.00 v teplické hvězdárně na Písečném vrchu. Nezapomeňte si rezervovat svá sedadla, kapacita sálu je omezena.