27.09. 2019

Evropská noc vědců 2019

Program - varianta A, jasné počasí

 

16:00 - 18:00 DENNÍ POZOROVÁNÍ 

návštěvníky čeká pozorování Slunce (v kopuli) a/nebo okolí hvězdárny (na střeše)

18:00 - 20:00 BLOK PŘEDNÁŠEK

18:00 Pestrá krajina (Ing. Jana Moravcová)

Diskuse o současném stavu české krajiny, ničivém i blahodárném vlivu zemědělského a lesnického hospodaření, o hospodaření s vodou a kvalitě půdy i o zkušenostech s přístupem stávající politické reprezentace k navrhovaným změnám.

19:00 Světelné znečištění (RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.) 

V přednášce se zamyslíme nad světlem, které bez užitku uniká na oblohu a do volné přírody, narušuje přirozenou tmu a noční prostředí. Představíme některé špatné a dobré příklady osvětlování a ukážeme si, jak světelné znečištění znesnadňuje astronomická pozorování a proč by mělo vadit nejen hvězdářům.


20:00 - 24:00 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ

v kopuli i na střeše pozorování objektů večerní oblohy

Program - varianta B, nepříznivé počasí


16:00 - 24:00 BLOK PŘEDNÁŠEK

16:00 Výzkum odvrácené strany Měsíce (Radim Neuvirt)

Čínská sonda Nefritový králík 2 přistála jako první na odvrácené straně Měsíce.
Přednáška převypráví celý příběh výzkumu, této pozemšťanům skryté měsíční části, od Luny 3 až po Nefritového Králíka 2.

17:00 Periodická tabulka očima astronoma (Mgr. Bohuslav Matouš)

Přednáška se bude zabývat pochody, kterými prvky ve vesmíru vznikají.
Vysvětlí, proč při studiu hvězd rozeznávají astronomové jen tři prvky a nastíní složení naší Sluneční soustavy.

18:00 Pestrá krajina (Ing. Jana Moravcová)

Diskuse o současném stavu české krajiny, ničivém i blahodárném vlivu zemědělského a lesnického hospodaření, o hospodaření s vodou a kvalitě půdy i o zkušenostech s přístupem stávající politické reprezentace k navrhovaným změnám.

19:00 Světelné znečištění (RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.)

V přednášce se zamyslíme nad světlem, které bez užitku uniká na oblohu a do volné přírody, narušuje přirozenou tmu a noční prostředí.
Představíme některé špatné a dobré příklady osvětlování a ukážeme si, jak světelné znečištění znesnadňuje astronomická pozorování a proč by mělo vadit nejen hvězdářům.

20:00 Nová definice základních jednotek SI (Mgr. Bohuslav Matouš)

Mezinárodní výbor pro míry a váhy navrhl změny sedmi základních jednotek už v roce 2011.
Generální komise pro míry a váhy schválila změnu definic na svém zasedání ve Versailles 26. listopadu 2018 a změny vstoupily v platnost 20. května 2019.
Proč to trvalo tak dlouho? Co se změní a proč je vůbec potřeba definice měnit? Bude kilo jablek stále ještě kilo jablek?

21:00 Kosmonautika dnes a zítra (Radim Neuvirt)

Přednáška představí aktuální trendy a plány v kosmonautice, především v oblasti pilotovaných letů.
Budou představeny plány velkých hráčů NASA, SpaceX, Roskosmos, CNSa, ale i menších agentur.16:00 - 22:00 Pprohlídka dalekohledů a výstavy v prostorách hvězdárny


VSTUP ZDARMA, rezervace sedadel na hap@hapteplice.cz