30.09. 2016

Evropská noc vědců 2016 na teplické hvězdárně

env2016Naše organizace se již podvanácté připojuje k akci, která nese označení EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ. Tato akce se pořádá z iniciativy Evropské komise jako „Researchers in Europe“ od roku 2005. Bývá vyhlašována na pátek, který je nejbližší podzimní rovnodennosti, letos však připadá datum této akce až na 30. září 2016. Program Evropské noci vědců je tématicky laděn s ohledem na zaměření pořádajících institucí. V našem případě se bude jednat o zajímavé přednášky. Pokud bude jasná obloha, bude se také pozorovat dalekohledy.

Pozor, bude otevřena pouze hvězdárna na Písečném vrchu!

Mimořádná otevírací doba: pátek 30. 9. 2016 od 16:00 do 24:00

 

Program 

16:00 – 18:00 Pozorování Slunce, v případě špatného počasí prohlídka hvězdárny a dalekohledů

18:00 – 20:00 Ukázky odborné činnosti pozorování zákrytů hvězd planetkami a objevování nových planetek

20:00 – 21:00 Přednáška „Nebezpečné počasí aneb Když se čerti žení“, přednáší Mgr. Martin Novák a Mgr. Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu

- nebezpečné projevy počasí - co, kdy, jak?

- výstražné systémy (ČR, Evropa...)

- evidence nebezpečných jevů (ESWD - European Severe Weather Database) - aneb Každý může pomoci

20:00 – 24:00 Pozorování noční oblohy (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie), v případě špatného počasí ukázky odborné činnosti, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny a dalekohledů

 

VSTUP ZDARMA! 

http://www.hapteplice.cz

http://www.astro.cz/spolecnost/poradame/noc-vedcu/noc-vedcu-2016.html

http://www.noc-vedcu.cz