20.04. 2023

Café Nobel: Kouzlo exponovaných profesí

cn_V

Sociální akční výzkum a metoda Sociomapování jako základ přípravy kosmických posádek na pilotované lety do blízkého i hlubokého vesmíru.

O projektu „SIRIUS“, ale také o autorsky vlastní pilotní výzkumné studii „AQUAKOSMOW 10“, realizované s týmem potápěčů v létě 2021 ve Slověnickém mlýně u Českých Budějovic, bude ve čtvrtek 20. dubna tým „KOSMOW“, pod vedením psycholožky a výzkumné pracovnice Kateřiny Bernardové, diskutovat v prostorách teplické hvězdárny. Tým funguje pod hlavičkou Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ve spolupráci se společností QED GROUP doc. MUDr. Radvana Bahbouha, PhD.

Úkolem 21. století je realizace pilotovaných letů na oběžné dráze Země s vyhlídkou na dlouhodobé lety do hlubokého vesmíru a na výstavbu orbitálních a planetárních základen. K tomu je nezbytné věnovat se dopadům na člověka a malou sociální skupinu v oblasti psychologické, psychosociální, fyziologické, lékařské a zdravotní.

Vedoucí českého výzkumného týmu „KOSMOW“ nabídla do oblasti mezinárodního kosmického výzkumu vlastní komplexní model SOCIÁLNÍHO AKČNÍHO VÝZKUMU, včetně intervenčního a rozvojového přístupu, ke zkoumání a podpoře fungování kosmických posádek a dalších týmů různých exponovaných profesí – vojáků, potápěčů, záchranářů, hasičů, policistů a dalších. Model byl vytvořen, rozvíjen a ověřován expertním týmem v prostředí českých ozbrojených sil v průběhu 25 let.

Tým „KOSMOW“ působí od roku 2016 v rámci mezinárodního výzkumného projektu „SIRIUS 2016–2027“, organizovaného NASA a IBMP RAS, v rámci kterého probíhá série izolačních experimentů v unikátním technickém zařízení NEK (Pozemní experimentální komplex), který je modelem a zároveň simulátorem vesmírné lodě. Díky těmto izolačním pobytům vybraných šestičlenných genderově a mezinárodně smíšených posádek, simulujících dlouhodobé vesmírné lety k různě vzdáleným planetám, bude možné realizovat v brzké budoucnosti pilotované lety do hlubokého vesmíru.

 

Přednáška na hvězdárně v Teplicích začne jako obvykle v 18 hodin. Své místo si můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.cz

Tato prezentace byla podpořena: TA ČR, program ÉTA Ref. číslo: TL03000257

Foto v článku i abstraktu: archiv „KOSMOW“