12.09. 2014

Představujeme nový dalekohled

http://hapteplice.cz/foto/36_384.jpgV srpnu 2014 byl na teplické hvězdárně uveden do testovacího provozu nový zrcadlový dalekohled. Dovoltenám, abychom vás s novým přírůstkem teplické hvězdárny seznámili blíže. 

 

Nový dalekohled teplické hvězdárny

Dalekohled je provizorně umístěn v severozápadní kopuli hvězdárny a od pátku 28. září 2014 se budou moci dalekohledem podívat všichni návštěvníci při večerním pozorování. Dalekohled systému modifikovaný Dall-Kirgham má zrcadlo o průměru 43 cm a ohniskovou vzdálenost 294 cm. Zejména objekty jako hvězdokupy, komety, mlhoviny a galaxie ukáže výrazně lépe než dosavadní dalekohledy hvězdárny. Vynikající je pro fotografování a bude také určen pro odbornou práci našich astronomů a členů astronomického kroužku. Jedná se v současnosti o největší dalekohled umístěný v Ústeckém kraji, který je navíc přístupný široké veřejnosti k úchvatným pohledům na objekty noční oblohy.

 

O dalekohledu podrobněji

Jedná se o modifikovanou verzi systému Dall-Kirkham s eliptickým primárním (hlavním) zrcadlem o velikosti 432 mm (17 palců), sférickým sekundárním zrcadlem o průměru 190 mm a korektorem se dvěma čočkami o průměru 105 mm, který je zabudován do otvoru v primárním zrcadle. Délka ohniska soustavy je 2939 mm a výsledná světelnost dalekohledu je tak f/6,8. Sekundární zrcadlo způsobuje centrální zastínění o velikosti 23,7 %. Přidáním dodaného 0,66 reduktoru před ohnisko je možné zkrátit výslednou ohniskovou vzdálenost na 1940 mm a světelnostdalekohledu se tak zvýší na f/4,5.

Dalekohled je sériovým výrobkem americké firmy Planewave pod označením CDK17 (zkratka názvu systému „Corrected Dall-Kirkham“ a velikost primárního zrcadla činí 17 palců). Je označen jako astrograf, je tedy určený zejména pro snímání oblohy velkoformátovými kamerami CCD až do rozměru čipu 3636 mm, neboť dalekohled poskytuje zcela rovné pole o průměru 52 mm bez viditelných optických vad jako je sklenutí a zkreslení pole, koma a astigmatismus. I na okraji zorného pole ve vzdálenosti 26 mm od středu poskytuje dalekohled téměř bodové obrazy hvězd o rozměru menším než 10 mikronů. Za ideálních podmínek by tak obraz bodové hvězdy byl i na okraji zorného pole srovnatelný s velikostí jednoho pixelu CCD kamery. V praxi je obraz hvězdy ovlivněn stavem a neklidem ovzduší (tzv. seeing) a obrazy hvězd jsou i za vynikajících podmínek na naší hvězdárně větší než 3 pixely naší kamery, z čehož vyplývá, že kvalita zobrazení není téměř vůbec zhoršována optikou dalekohledu.

Otevřený tubus dalekohledu délky 1067 mm je složen z karbonových vláken s malou tepelnou roztažností, což snižuje nutnost přeostřování v průběhu pozorování, přitom je tubus velmi pevný a zároveň lehký. Dalekohled je vybaven ventilátory pro dosažení stejné teploty zrcadla jako je okolní prostředí a dále vyhříváním obou zrcadel, které je prevencí proti orosení optiky okolní vzdušnou vlhkostí při častém snížení teploty zrcadla pod rosný bod.

Dalekohled má bez příslušenství hmotnost 48 kg a je provizorně umístěn na paralaktické montáži německého typu v severovýchodní kopuli. V nejbližší době bude pořízena nová paralaktická montáž, která bude mít přesnější automatické navádění na objekty na obloze a umožňuje velmi přesné sledování objektů a pořizování dlouhých expozic. Dalekohled bude pak přemístěn na tuto novou montáž do jihovýchodní kopule, která je vybavena širší štěrbinou pro pohodlnější pozorování.

 

Využití nového dalekohledu

Dalekohled bude sloužit návštěvníkům pro večerní pozorování. Pracovníci hvězdárny při příznivém počasí vždy ukážou nejlepší objekty právě viditelné na obloze (např. Měsíc, planety, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, komety).

 

Astronomové se na teplické hvězdárně věnují také odborným pozorováním, především pak zákrytům hvězd planetkami a Měsícem. Zde nový dalekohled ve spojení s novými kamerami nabízí větší dosah a tím možnost pozorování slabších objektů, jasnější objekty pak lze pozorovat lépea dosáhnout tak vyšší přesnosti měření. Po zakoupení nové montáže se pak zvýší i rychlost a pohodlí při navádění dalekohledu na správnou část oblohy a rovněž bude možné pořizovat delší expozice při pozorování slabých objektů (odhadujeme možnost prodloužení expozice až na 15 minut). Předpokládáme proto, že se odborná činnost astronomů dále rozšíří i na pozorování planetek, komet, proměnných hvězd, a že bude možné pořizovat i překrásné snímky známých i méně známých objektů vzdáleného vesmíru.