30.07. 2013

Café Nobel

cafe nobelVe spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsme pro vás přichystali Café Nobel.