20.01. 2022

Café Nobel: Smysly v říši zvířat

smysly-zvirat

Svět vnímáme prostřednictvím smyslů. Zvířecí smysly se ale od těch našich často dramaticky liší – živočichové proto mohou vnímat svět úplně jinak než my. Ve čtvrtek 20. ledna 2022 o tom bude v rámci Café Nobel na teplické hvězdárně povídat odborník na biotechnologie a popularizátor vědy prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, který zároveň přednáší biotechnologii na několika našich univerzitách.

Pes žije ve světě pachů, paúhoř ve světě elektrických polí a netopýr vnímá okolí sluchem. S Jaroslavem Petrem se vydáme na krátkou exkurzi do říše zvířecích smyslů, která je plná překvapení. Napsal o tom i knížku Desatero smyslů, která v roce 2021 získala ocenění Magnesia litera v kategorii populárně-naučných publikací. Přednáška na hvězdárně v Teplicích začne jako obvykle v 18 hodin.

Své místo si můžete rezervovat na adrese hap@hapteplice.cz.

Podle platných nařízení se přednášky mohou zúčastnit pouze návštěvníci s potvrzením o dokončeném očkování nebo prodělání nemoci COVID 19.

Děti do 12 let věku se mohou zúčastnit bez omezení, pokud nevykazují žádné klinické příznaky; neočkovaná mládež do 18 let a „rozočkovaní“ návštěvníci se musí prokázat čerstvým negativním PCR testem (maximálně 72 hod. starý).

Příslušné certifikáty si prosím vezměte s sebou. Všichni účastníci přednášky musí mít nasazený respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření.

Ilustrační foto: Pixabay.com