17.06. 2021

Café Nobel: O chytré rostlině ozdobnici aneb Jak se zkoumá fytomanagement

ozdobnice

O rostlině ozdobnici jste možná ještě neslyšeli, určitě jste ji už ale někdy viděli a dost možná ji máte i na své zahradě. Umí toho ale mnohem víc než jen zdobit. O tom, proč ji začali pěstovat zemědělci na poli, proč se jejímu výzkumu věnují vědci na celém světě i jak takový výzkum vlastně probíhá, bude ve čtvrtek 17. června na teplické hvězdárně vyprávět výzkumnice Ing. Diana NebeskáFakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Už po tisíce let lidé znají a pěstují rostliny, ze kterých vyrábí různé užitečné výrobky a produkty. Několik století už víme o tom, že některé rostliny umí ve svých orgánech „shromažďovat“ těžké kovy, čehož se postupně začalo cíleně využívat k jejich odstraňování z půdy. Dnes už známe hned několik procesů, kterými rostliny odstraňují ze svého prostředí různé druhy znečištění. Ty souhrnně označujeme pojmem fytoremediace. Aktuálním trendem je využití rostlin, které umí spojit obojí – čištění prostředí i produkci biomasy vhodné pro další výrobu. A tak vznikl fytomanagement.

Povídání výzkumnice Diany Nebeské na teplické hvězdárně začne jako obvykle v 18 hodin.

Přednášky se smí zúčastnit pouze návštěvníci s čerstvým negativním testem (antigenní POC test maximálně 72 hod., PCR test maximálně 7 dní starý), případně více než 22 dní po první dávce dvoudávkového očkování, respektive více než 14 dní po ukončeném jednodávkovém očkování, anebo maximálně 180 dní po prodělání COVID 19.

Všichni účastníci musí mít nasazený respirátor a dodržovat příslušná hygienická opatření. Počítejte prosím s povinností evidence návštěvníků prostřednictvím e-mailových adres!

Kapacita sálu je podle platných nařízení snížena, proto si prosím rezervujte místo předem na adrese: hap@hapteplice.cz.

Foto v článku: Pole traviny ozdobnice obrovské v chorvatském Záhřebu, zdroj materiálu pro vědecké experimenty

Foto v abstraktu: Ozdobnice obrovská

Oba snímky z archivu UJEP Ústí nad Labem