01.11. 2015

Astrosloupek pro listopad 2015

Tak tu máme zase zpět náš středoevropský čas. Pro astronomická pozorování je to velmi dobrá zpráva. Soumrak a tma vhodná pro pozorování bude totiž přicházet mnohem dříve než nyní. Slunce bude zapadat okolo 16. hodiny, kdy nastane tzv. soumrak, tedy zešeří se tak, že budeme moci pozorovat astronomické objekty večerní oblohy. Navíc během první poloviny listopadu nebude naše večerní pozorování rušit Měsíc.

To jsou za jasného počasí ideální podmínky pro pozorování nejvzdálenějšího objektu pozorovatelného dalekohledem naší hvězdárny. Jedná se o naši sousední galaxii v souhvězdí Andromedy, která nese označení podle astronomického katalogu – M31.

Galaxie v Andromedě je spirální galaxie vzdálená přibližně 2,5 miliónů světelných let (2,4x1019 km) od Země v souhvězdí Andromedy.

Má jméno po souhvězdí mytologické princezny Andromedy a jejím příběhu ze Starých řeckých bájí a pověstí, který vypráví o pýše královny jménem Kassiopea, která přinesla celému království a zejména královské dceři Andromedě velkou pohromu. Proto mořský bůh Poseidón seslal za trest na království mořskou obludu, která zemi těžce sužovala. Král vyhledal pomoc věštírny a její odpověď zněla jednoznačně: má-li být zachráněno království, musí být obludě obětována královská dcera Andromeda. A tak se stalo, že Andromeda byla přikována ke skále na pobřeží Jaffy (dnešního Tel Avivu) a tam ponechána jako oběť obludě.

Diváci slavného filmu Souboj titánů určitě znají i rozuzlení příběhu. Hrdina Perseus se tehdy měl vracet z nebezpečné cesty, kde v těžkém boji usmrtil Gorgonu Medúsu a získal její smrtící hlavu. Když z výšky zahlédl dívku na mořském břehu, snesl se na zem a vybojoval s obludou dlouhý a těžký zápas. Nakonec se vítězství přiklonilo k Perseovi a Andromeda byla volná.

Andromeda Perseovi porodila celkem 7 potomků, ale nejznámější se stal pravnuk, největší řecký hrdina, Héraklés. Po jejich smrti prý bohové přenesli Andromedu i Kassiopeiu na oblohu jako souhvězdí, aby navždy zaznamenali příběh o jejich hrdinství a odvaze To je samozřejmě legenda. Ve skutečnosti se na obloze žádný Perseus ani Andromeda nenacházejí a hvězdy, v nichž staří Řekové viděli obrazy svých bájí, spolu dokonce ani nijak přímo fyzicky nesouvisejí.

 kassiopeia

 

Obrázek ukazuje královnu Kassiopeiu na trůně, vedle ke skále přikovanou princeznu Andromedu. Červený ovál s označením M31 ukazuje umístění galaxie v Andromedě s ohledem na představu hlavních mytologických postav uvedeného příběhu. Modré čáry jsou spojnice hlavních hvězd souhvězdí jak je znají astronomové.

Galaxie v Andromedě je pak viditelná po celý rok a nikdy nezapadá. Jen na podzim je vysoko nad východním obzorem, a proto je na pozorování nejvýhodnější. Za ideálních podmínek, tedy jasného počasí a bez rušivého světla, je jako mlhavý obláček viditelná i pouhým okem. Bohužel, v přesvětleném prostředí našeho města ji můžeme vidět pouze pomocí dalekohledu. Třeba toho, který máme na naší hvězdárně.

Měsíc pak bude ve druhé polovině listopadu viditelný večer.