11.05. 2015

Astrosloupek pro květen 2015

Květen je ideální měsíc pro pozorování Slunce. Slunce je nutno pozorovat pouze za použití vhodného filtru. To proto, aby intenzivní sluneční záření nepoškodilo pozorovateli zrak.

Na řadě hvězdáren ukazují Slunce a sluneční skvrny jako malé tmavé „fleky“ na projekční ploše, kam je obraz Slunce promítán slunce1skrze dalekohled. Naše hvězdárna v Mostě už si tímto obdobím takříkajíc prošla a tak jsme dále a nyní používáme filtr. Náš filtr pro pozorování Slunce je tzv. vodíkový filtr. Vodíkový proto, že umí odfiltrovat veškeré světlo s výjimkou malé části spektra, vysílané rozžhaveným vodíkem, jímž je povrch slunce tvořen. Díky tomu je možno sledovat aktivitu slunečního povrchu, včetně takzvaných slunečních protuberancí na okraji slunečního disku.

(Na obrázku vidíme právě jednu střední protuberanci, naštěstí mířící mimo naši Zemi. Jedná se o snímek pořízený z naší hvězdárny na Hněvíně dne)

 

A právě květen je typický svými velmi jasnými a slunečnými dny pro pozorování Slunce velmi vhodnými. Navíc se naše Slunce nachází v maximu své aktivity, která se opakuje každých 11 let. Pro veřejnost je to velmi vhodná příležitost využít nabídky pro pozorování Slunce, které je v Mostě každou neděli odpoledne a v Teplicích každý čtvrtek, pátek a sobotu odpoledne.

astrosloupek05Z médií se k veřejnosti ale dostává ještě jiná další zprostředkovaná informace o zvýšené Sluneční činnosti a to jsou předpovědi možného výskytu polární záře. Polární záře je celkem běžným jevem v severních polárních oblastech. Ovšem díky zvýšené Sluneční aktivitě je mnohem aktivnější i polární záře. Pokud budou příznivé podmínky, je možné polární záři pozorovat i z území České republiky. Čtenáře bych chtěl upozornit na předpovědi výskytu polární záře, které je možno si zobrazit na internetové adrese http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/monitor-polarnich-zari.html.

 

(Obr.: Na schematické mapě severní polokoule vidíme zeleně zvýrazněnou oblast, kde bude polární záře viditelná (mapa ukazuje předpovědi viditelnosti až 4 hodiny předem))

 

Polární záře jsou výsledkem zvýšené sluneční aktivity, která se projevuje únikem elektricky nabitých částic do okolního vesmírného prostoru. Pokud jsou tyto částice vymrštěny směrem k Zemi, dostanou se k nám během následujících 3 – 4 dní. Narazí do magnetosféry Země a jako vedlejší efekt narušení magnetického pole Země způsobí polární záři. Pokud ji budete chtít vidět na vlastní oči, podívejte se před soumrakem na uvedenou internetovou adresu. Pokud bude zelená oblast hranice viditelnosti na našem území, vypravte se po setmění na neosvětlené místo a podívejte se směrem na sever. Letos je velká pravděpodobnost tento zajímavý úkaz vidět díky zvýšené sluneční aktivitě. V březnu se jedna taková polární záře objevila a snímky z našeho kraje si můžete prohlédnout na adrese  http://www.hapteplice.cz/novinky/polarni-zare-3-2015.html .