31.10. 2019

Astrosloupek na listopad 2019

„Téhož roku povstala v Čechách a na Moravě a v sousedství jejich z nedostatku deště veliká suchota zemská, následkem níž zašlo veškeré símě jak zimní, tak letní, i stromy, jak ovocné, tak lesní hynuly a postrádaly ovoce; tak krutý se roznemohl hlad, že největší potřeba a smrtelná nouze hnala chudinu k tomu, aby si pokrm připravovala z rozličných bylin zemských, přirozenosti lidské neobvyklých.“

To bylo napsáno v listopadu 1307 o tom, jak se toho roku urodilo. Listopad je totiž měsícem, kdy je sklizená úroda pod střechou a začíná se hodnotit, jakýže to byl rok. A kromě toho je také listopad měsícem nejzamračenějším.

Večer, ještě za soumraku, nad jihozápadním obzorem ve druhé polovině měsíce uvidíme tři planety: nejjasnější z nich bude Venuše, v pořadí druhá nejjasnější Jupiter, třetí Saturn. Venuše, která je Slunci nejblíže, jeví vždy na obloze rychlý pohyb mezi hvězdami. Nejinak tomu bude i tentokráte. Začne se objevovat dále napravo od Jupitera, ale koncem měsíce již bude nedaleko něj, v závěru mezi Jupiterem a Saturnem. Blíže nám ukazuje mapka: 

04n.PNG

Pohled nad jihozápadní obzor v 17.00 SEČ 25. 11.

Později, na počátku noci, bude nad západním obzorem vidět souhvězdí Labutě (Cygnus), Orla (Aquila) či Lyry. Ale také nejkrásnější díl Mléčné dráhy. Vysoko nad tímto obzorem se vznáší cirkumpolární souhvězdí Kefea (Cepheus). V tomto souhvězdí se nachází několik zajímavých hvězd. Jednou z nich je Erakis (mí Cephea, na mapce místo označené šipkou). Je sytě červená. Proto William Herschel ji pojmenoval Granátovou hvězdou. K povšimnutí její barvy je však zapotřebí dívat se na ni aspoň malým dalekohledem. Protože je hvězdou proměnnou, dívejme se v době nejvyšší jasnosti. Jas se proměňuje v překrývajících se periodách 730, 900 a 4675 dní. Situaci nad západním obzorem přibližuje mapka: 

00n.PNG

Pohled nad západní obzor ve 20.00 SEČ 15. 11.

Nad jihem zastihneme Pegase, Andromedu, Kasiopeu. Jsou to jasná, snadno spatřitelná souhvězdí. Ta nás mohou vést do dalších částí hvězdné oblohy, kde se nacházejí souhvězdí hůře viditelná, tvořená slabými hvězdami. Pokud je chceme vyhledat, měli bychom být pod hvězdnou oblohou v době, kdy na obloze není Měsíc a mimo světla obcí. Souhvězdí Ryb (Pisces) nebo Vodnáře (Aquarius) mezi ně patří.

Mapka upřesňuje pohled nad jižní obzor.

01n.PNG

Pohled nad jižní obzor ve 20.00 SEČ 15. 11.

Nad východním obzorem právě vychází Orion. V tuto hodinu z něj uvidíme zatím jenom ramena, o hodinu později bude už vidět celý. Můžeme si prohlédnout souhvězdí Býka (Taurus) a pěknou otevřenou hvězdokupu Plejády jejíž nejjasnější hvězdy v nás evokují obrazec docela malinkatého vozu. Na Býka navazuje Vozka (Auriga). Nad Plejádami vyhledáme Persea. Součástí souhvězdí je  hvězda Algol (beta Persea), nejstarší známá proměnná hvězda. Tu poznali již starověcí astronomové. Ke změně jasu dochází zákryty dvou hvězd, které kolem sebe obíhají. Jednou je celkové světlo Algolu tvořené světlem obou hvězd, podruhé pouze jednou či druhou hvězdou soustavy. Tento typ proměnných hvězd nám dovoluje hvězdy vážit i měřit.

Stav nad východním obzorem upřesňuje mapka.

02n.PNG

Pohled nad východní obzor ve 20.00 SEČ 15. 11.

Nad ránem budou tato souhvězdí dobře vidět nad jižním obzorem, kde si je můžeme pěkně prohlédnout včetně Velkého a Malého psa (Canis Mayor, Canis Minor), část řeky Eridanus, Blíženců (Gemini) nebo za dobrých podmínek vyhledat slabé souhvězdí Jednorožce (Monoceros).  Ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodem bude viditelný Merkur a Mars.

03n.PNG

Pohled nad jižní obzor 15. 11. v 5.00 SEČ.

V listopadu se můžeme těšit na řadu zajímavých úkazů. 11. 11. v odpoledních hodinách bude přecházet Merkur přes Slunce. Úkaz budeme moci sledovat v jeho první polovině. K prvnímu kontaktu dojde ve 13h 35,5 m. Hvězdárny v Teplicích i v Mostě budou pro tuto příležitost otevřené veřejnosti.

18. 11. nad ránem vyvrcholí činnost meteorického roje Leonid. Předpokládá se asi 15 meteorů za hodinu. Žel, Měsíc bude rušit pozorování.

28. 11. dopoledne bude Měsíc zakrývat Jupitera. Vstup za měsíční kotouč bude okolo 10h 33m, výstup v 11h 40m. Úkaz je sice zajímavý, ale na denní obloze špatně pozorovatelný. Výkonější dalekohled je nutností, budete-li chtít jev pozorovat.

Měsíc bude v první čtvrti 4. 11., úplněk nastane 12. 11., poslední čtvrť 19. 11., nov 26. 11.

Teplická hvězdárna bude otevřena pro  veřejnost od pátku do neděle s tím, že večerní pozorování bude v pátek a sobotu, pozorování slunce v sobotu a neděli. Ale připravujeme toho více. Proto se podívejte na náš program. Ať vám něco zajímavého neuteče!

Můžete také navštívit teplické planetárium, které je pro veřejnost otevřené každou středu a neděli a nabízí program nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Mostecká hvězdárna na Hněvíně bude pro veřejnost otevřena každou sobotu a neděli.

 

Co by vás dále mohlo zajímat?

Opravme si počet měsíců u Saturnu! 

Nedávno objevená kometa přilétla z mezihvězdného prostoru. 

Evropsko-ruská sonda ExoMars by měla startovat příští rok. Je však nutno doladit některé aspekty zajišťující zdárný průběh mise.

 

Úvodní citace: Jiří Svoboda, Zdeněk Vašků, Václav Cílek: Velká kniha o klimatu zemí Koruny České, Regia 2003

Mapky: Program Cartes du Ciel.

 

S přáním jasného nebe za kolektiv pracovníků SHaP Otta Šándor.

 

Popisek k úvodní fotce:

Kresba zachycující Niagarské vodopády a především meteorický déšť Leonid jak ho vnímali pozorovatelé v roce 1833. Prý spadlo přes 46 000 meteorů za hodinu. V roce 1966 prošla Země úzkým hustým vláknem roje a během 20 minut bylo napočítáno až 100 000 meteorů. Letos se žádná takováto aktivita neočekává. Budeme se muset spokojit nejvýše s 15 meteory za hodinu.

Obrázek převzat z https://cs.wikipedia.org/wiki/Leonidy