Fotogalerie Měsíce

Měsíc je jediná přirozená družice Země. Za svůj vznik vděčí katastrofě, která se udála před 4,5 miliardami let, kdy došlo ke srážce tělesa o velikosti Marsu s mladou Zemí.

Měsíc rotuje tzv. vázanou rotací, to znamená, že doba oběhu kolem Země a jeho rotace kolem osy je stejná, což ma za následek to, že můžeme pozorovat pouze jeho přivrácenou stranu.

Průměr Měsíce činí 3476 km, což je více jak čtvrtina průměru Země a řadí se tak mezi větší satelity ve Sluneční soustavě. Nemá žádnou atmosféru, takže dochází k výrazným výkyvům teplot mezi Sluncem osvětlenou a neosvětelnou částí povrchu.

Povrch Měsíce se dělí na dva typy oblastí. Prvním typem jsou tmavé oblasti - měsíční moře. Jsou to rozlehlé oblasti vytuhlé magmatické lávy. Měsíc již dávno není tektonicky aktivním tělesem. Moře pokrývají 31% přivárácené strany Měsíce. Odvrácená strana obsahuje pouze necelá 3% tmavých ploch. Druhým typem jsou světlé oblasti - pevniny, které tvoří většinu měsíčního povrchu.

Na měsíčním povrchu najdeme nejrůznější útvary - impaktní krátery, pohoří, hory, jezera, brázdy, zlomy, údolí nebo mysy. Útvary na měsíčním povrchu jsou pojmenované zpravidla po významných osobnostech vědy, filozofů a učenců. Povrch tvoří převážně regolit, což je popelavě šedá, prachová drť s vysokým obsahem skla, která vznikla dopadem komet a asteroidů.

Měsíc obíhá Zemi ve vzdálenosti zhruba 350 000 km a je doposud jediným cizím tělesem, kde stanul člověk. Prvním člověkem na Měsíčním povrchu byl Neil Armstrong v roce 1969 v rámci programu Apollo 11. Doposud poslední přistání s lidskou posádkou se uskutečnilo v roce 1972. Celkem tak na Měsíci stanulo 12 astronautů.

Na hvězdárně pravidelně pozorujeme Měsíc s jeho povrchovými útvary. Pozorování je doplněno odborným výkladem, viz náš aktuální program pravidelného, večerního pozorování pro veřejnost zde.

 

Zatmění Měsíce 25. 4. 2013

20130425m.JPG
201304251836ut.JPG
201304251906utm.JPG
201304251908utm.JPG
201304251949utm.JPG
201304251952utm.JPGMěsíc kamerou

hvmìs 60b.JPG
mìsíc 01a.JPG
mìsíc 02a.JPG
mìsíc 03b.JPG
mìsíc 04a.JPG
mìsíc 05a.JPG
mìsíc 06.JPG
mìsíc 11.JPGMěsíc a hvězdy

hvmìs01a.JPG
hvmìs10a.JPG
hvmìs30a.JPGZatmění Měsíce září 2015

4h11m
4h17m
4h26m
4h39m
4h49m
4h58m
5h09m
5h22m
6h04m
Venušin pás -6h48m2015