Výsledky pozorování za rok 2020

V roce 2020 jsme prováděli astrometrii blízkozemních planetek, komet a dalších malých těles Sluneční soustavy. Podařilo se nám úspěšně pozorovat 20 nově objevených těles ze stránky Near Earth Object Confirmation Page (https://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/toconfirm_tabu-lar.html) a změřili 137 jejich přesných pozic, které byly publikovány v cirkulářích  Minor Planet Electronic Circulars (M.P.E.C., https://www.minorplanetcenter.net/mpec/RecentMPECs.html). Tyto objekty uvádíme v následující tabulce.

M.P.E.C.

Označení objektu

Klasifikace objektu

Datum publikace

Počet pozic

MPEC 2021-E138 *)

2020 FL2

Apollo

2020-03-22

20

MPEC 2020-F107

2020 FL2

Apollo

2020-03-22

36

MPEC 2020-F107

2020 FW2

Amor

2020-03-23

3

MPEC 2020-R57

2020 RM1

Apollo

2020-09-09

5

MPEC 2020-R76

2020 RQ1

Amor

2020-09-09

3

MPEC 2020-Y42

2020 RD2

Amor

2020-09-11

4

MPEC 2020-R150

2020 PM7

Apollo

2020-09-12

3

MPEC 2020-S95

2020 SB

Aten

2020-09-17

4

MPEC 2020-S121

2020 SJ2

Apollo

2020-09-20

3

MPEC 2020-S120

2020 SH2

Apollo

2020-09-20

4

MPEC 2020-S122

2020 SK2

Aten

2020-09-20

3

MPEC 2020-S124

2020 SM2

Apollo

2020-09-20

3

MPEC 2020-S146

2020 SA3

Aten

2020-09-20

4

MPEC 2020-V18

2020 VG

Apollo

2020-11-05

3

MPEC 2020-V27

2020 VO

Amor

2020-11-05

4

MPEC 2020-W77

2020 WP1

Apollo

2020-11-18

4

MPEC 2020-W69

2020 WK1

Apollo

2020-11-18

4

MPEC 2020-W179

P/2020 V4 (Rankin)

krátkoperiodická kometa

2020-11-18

4

MPEC 2020-W97

2020 WK2

Apollo

2020-11-20

4

MPEC 2020-Y114

2020 YO3

Apollo

2020-12-24

4

*) Pozice z roku 2020 byly publikovány opožděně až v roce 2021.

Také se nám podařilo náhodně detekovat a sledovat rychle se pohybující objekt 15. magnitudy, jehož rychlost 6,6 obloukové vteřiny za minutu naznačovala, že by se mohlo jednat o neznámou blízkozemní planetku. Ukázalo se však brzy, že se jedná o známý a již nefunkční satelit. Ten byl vypuštěn jako sovětský ultrafialový a rentgenový dalekohled Astron v roce 1983, a je uváděn pod mezinárodním označením 1983-020A. Funkční byl asi do roku 1989 a nyní se stále pohybuje kolem Země po protáhlé dráze se sklonem 58°, dobou oběhu 4,11 dne, přízemím asi 20 tisíc km a odzemím asi 180 tisíc km.