Výsledky pozorování za rok 2016

Naše pozorování jsme zaměřili zejména na měření poloh nově objevených těles, která byla nalezena jinými přehlídkovými dalekohledy, a jejichž pozice byly žádané pro výpočet počáteční dráhy. V roce 2016 publikovali v cirkulářích Minor Planet Circular (zkratka M.P.C.) celkem 816 astrometrických pozic planetek publikovaných v MPC 100243, MPC 100544 a MPC 101982.  Nejzajímavější blízkozemní planetky byly publikovány v 7 cirkulářích Minor Planet Electronic Circular (zkratka M.P.E.C.)

Při prohledávání oblohy se nám podařilo najít dvě nové planetky, které získaly předběžná označení 2016 QW a 2016 QA34. Sledovali jsme je po několik nocí v co nejdelším oblouku dráhy, aby jim byla spočítána co nejpřesnější dráha. Tím jsme zvýšili šanci, že tato tělesa bude možné nalézt a opětovně pozorovat v další opozici. Na základě takto zpřesněné dráhy byla nalezena další archivní pozorování obou těles z jiných observatoří, takže je jejich dráha nyní velmi přesně určena a budeme je moci sledovat v dalších letech a usilovat o jejich očíslování. Tím nám vznikne právo obě tyto planetky pojmenovat. K tomu ovšem dojde nejdříve za několik let.

Níže jsou objevové snímky planetky 2016 QW, která byla objevena na teplické hvězdárně astronomy Z. Moravcem a R. Neuvirtem v noci z 24. na 25. srpna 2016. Nahoře celé pole CCD kamery SBIG STL6306 (48ˊ×32ˊ), dole výřezy s pohybující se planetkou v kroužku. Expozice snímků 240 sekund, planetka je velmi slabé těleso zcela na hranici našich možností detekce těchto těles (okolo 19,5m). Souřadnice středu hvězdného pole (J2000.0) jsou: rektascenze 22h 15.0m, deklinace  −03° 00ˊ.

  Planetka 2016 QW

Planetka 2016 QW Planetka 2016 QW

Za zmínku jistě stojí, že téměř všechny publikované pozice měly opět přesnost lepší než 1 oblouková vteřina, což je úhel, pod kterým vidíme například korunovou minci ve vzdálenosti 4 kilometry nebo třeba kráter o průměru 2 km na Měsíci.  Od října 2016 jsme přerušili tento program z důvodu kvalifikace našeho dalekohledu pro pozorování satelitů a kosmického odpadu.

 

 

M.P.E.C.

Označení objektu

Klasifikace objektu

Datum publikace

Počet pozic

2016-J18

2016 JB

Aten

2016-05-03

4

2016-J73

2016 JX11

Apollo

2016-05-06

3

2016-L69

2016 LD9

Apollo

2016-06-07

3

2016-L72

2016 LE9

Apollo

2016-06-08

5

2016-L79

2016 KC4

Apollo

2016-06-08

3

2016-R144

2016 RP33

Amor

2016-09-14

5

2016-R160

2016 RE34

Apollo

2016-09-14

5