Kontakty

 

sídlo a fakturační adresa

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace

Koperníkova 3062          

415 01   Teplice

IČ: 00361224

 

telefon

planetárium Teplice (+420) 773 791 439

hvězdárna Teplice  (+420) 773 791 438

hvězdárna Most  (+420) 773 791 438

 

e-mail

 

objednavky@hapteplice.cz (objednávky na akce a pořady)

hap@hapteplice.cz (ostatní korespondence, dotazy,...)

 

informace o provozu podatelny

Adresa: Koperníkova 3062, 415 01 Teplice

IČO: 00361224

Úřední hodiny podatelny (osobní podání): Po-Pá 9:00-12:00

Elektronická adresa: hap@hapteplice.cz

ID datové schránky: mu6k7qh

Přehled přenosných technických nosičů dat: dokumenty v digitální podobě na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD-ROM, Flashdisk) lze přímo předávat do podatelny organizace.

Přehled datových formátů, ve kterých je možné přijímat dokumenty v digitální podobě:

Nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn „škodlivý kód“

Přijaté datové zprávy, které:

a) budou obsahovat chybný formát nebo počítačový program, který by mohl způsobit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (dále jen „škodlivý kód“), tzn. zavirovány, nebudou uloženy, ale automaticky smazány

b) budou obsahovat samospustitelné soubory, nebudou uloženy, ale budou antivirovým programem okamžitě smazány

c) budou podáním typu nevyžádaného obchodního sdělení (spam), budou prostřednictvím antispamového filtru lokalizovány a po kontrole smazány.

Doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

a) v analogové podobě: pokud je organizaci doručen dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, organizace dokument dále nezpracovává. Není-li organizace schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

b) v digitální podobě: pokud organizace zjistí, že dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém organizace přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém organizace je schopna přijímat dokumenty v digitální podobě, postupuje organizace podle odstavce a).

Severočeská hvězdárna a planetárium 2018

Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice - interiér
Hvězdárna Teplice - přednáškový sál
Planetárium Teplice
Planetárium Teplice - projekce
Planetárium Teplice
Hvězdárna Most
Hvězdárna Most
Hvězdárna Teplice
Hvězdárna Teplice
IMG_0362
IMG_0365