Astronomický kroužek při DDM

ve spolupráci s Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích

HT_dalekohledy_SZ_kopule_0365
               

Probíhá každý týden zpravidla ve čtvrtek počínaje 22. 9. 2022 na teplické hvězdárně (Písečný vrch 2517) nebo v teplickém planetáriu (ulice Koperníkova 3062). Za příznivého počasí se po vzájemné domluvě setkávají členové kroužku na hvězdárně, kde se pozoruje obloha pomocí dalekohledů. Tato pozorování se odehrávají velmi často po setmění, proto kroužek v takovémto případě probíhá v pátek nebo v sobotu. Členové kroužku se naučí používat opravdovou astronomickou techniku. Čtvrteční schůzky na planetáriu začínají od 16:00 a děti se zde učí pomocí přístroje ZKP-2 a dalších pomůcek poznávat souhvězdí a orientovat se na obloze.

technicke vybaveni HT2Jednou měsíčně ve čtvrtek se koná přednáška o vesmíru při Café Nobel, kde mohou děti posedět i s rodiči v přednáškovém sále a v příjemné atmosféře si poslechnout přednášku a diskutovat s odborníky.

Kroužek je vhodný pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit v DDM Teplice u pana Čonky (e-mail: conka@ddmteplice.cz, telefon: 723 009 798). Další informace podá pracovník teplického planetária Radim Neuvirt (e-mail: neuvirt@hapteplice.cz telefon: 724 258 936 ).