Program pro základní školy

Hvězdárna a planetárium Teplice připravila řadu pořadů vhodných k doplnění a rozšíření učiva žáků základních škol. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a fyziky. Akce pro školy objednávejte nejlépe telefonicky na čísle teplického planetária (+420) 773 791 439. Je možné se také objednat písemně nebo e-mailem. Adresu a e-mailové spojení naleznete zde.
 

Leták s nabídkou pro základní školy ke stažení zde.

Nabídka pořadů pro školy v planetáriu


Následující pořady jsou určeny žákům 2. stupně základní školy:
Následující pořady jsou určeny žákům 1. stupně základní školy:

Pořady jsou v hojné míře doplňovány projekcí umělé oblohy.
                   
Dále lze využít datavideoprojektoru a to jak k promítání filmů, tak i k demonstraci různých počítačových programů.
 
Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu, kde se žáci seznámí s hvězdářským dalekohledem a podívají se na Slunce, či jiný nebeský objekt.

Vstupné

Typ exkurze  Cena pro 1 žáka
Exkurze na hvězdárně  30,- Kč
Exkurze v planetáriu   30,- Kč
Exkurze na hvězdárně a v planetáriu   60,- Kč
Doprovod školních výprav má vstup zdarma