Program pro střední školy

Hvězdárna a planetárium Teplice nabízí specializované pořady pro střední školy. Témata pořadů odpovídají látce probírané v hodinách zeměpisu a fyziky. Akce pro školy objednávejte nejlépe telefonicky na čísle teplického planetária (+420) 773 791 439. Je možné se také objednat písemně nebo e-mailem. Adresu a e-mailové spojení naleznete zde.
 
 

Nabídka pořadů pro školy v planetáriu

 
                   
                  
Dále využíváme datavideoprojektoru jak k promítání filmů, tak i k demonstraci různých počítačových programů.
 
Školní exkurze mohou zavítat také na hvězdárnu, kde se žáci seznámí s hvězdářským dalekohledem a podívají se na Slunce, či jiný nebeský objekt.

 

Vstupné

Typ exkurze  Cena pro 1 žáka
Exkurze na hvězdárně  30,- Kč
Exkurze v planetáriu   30,- Kč
Exkurze na hvězdárně a v planetáriu   60,- Kč
Doprovod školních výprav má vstup zdarma