Odborná činnost

Jednou z dalších činností Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, které vymezuje její Zřizovací listina, je odborná činnost. Přestože je mnoho oblastí, které se dají v astronomii zkoumat, naše hvězdárna se dlouhodobě věnuje pozorování zákrytů hvězd planetkami. Dříve netušené možnosti se v této oblasti výzkumu otevřely díky velkému rozvoji výpočetní techniky, vývoji citlivých videokamer a vzniku systému GPS. Při vhodném rozestavení skupiny pozorovatelů a užití vhodné techniky lze určit velikost i tvar planetek. Výhodou této astronomické disciplíny je mimo jiné i to, že do ní mohou velkou měrou přispívat i amatérští astronomové.  

 

Zákryty hvězd planetkami

K zákrytu hvězdy planetkou dochází tehdy, pokud planetka (též asteroid) při svém pohybu kolem Slunce přejde mezi pozorovatelem (tj. námi) a hvězdou. Tím hvězdu z pohledu pozorovatele zakryje a místo světla z hvězdy a planetky pozorujeme pouze světlo přicházející z planetky. Jelikož většina planetek jsou menší a slabě svítící tělesa, zpravidla dojde při zákrytu k výraznému poklesu jasnosti. Při pohledu na Zemi z vesmíru planetka vlastně vrhá na povrch Země svůj stín. Protože přesně známe rychlost pohybu planetky, můžeme z délky poklesu jasnosti hvězdy odvodit velikost planetky. Pokud se sejdou pozorování od několika pozorovatelů různě rozmístěných na zemském povrchu, můžeme dokonce určit i profil planetky, tedy její tvar při jejím momentálním natočení k Zemi, protože planetky většinou nemají tvar kulový, ale píše nepravidelný.

 Geometry of Asteroid Occultation_CZ

 

Přístrojové vybavení

Pozorováni od září 2014 provádíme novým dalekohledem Planewave CDK17, který je umístěn v jihovýchodní kopuli na nové paralaktické montáži 10micron GM3000 HPS posazené na nový pilíř vyrobený firmou Baader Planetarium. Díky tomu se významným způsobem zlepšila možnost pozorování zákrytů hvězd planetkami i dalších úkazů, zejména díky průměru hlavního zrcadla 43 cm a kvalitní optické soustavě typu modifikovaný Dall-Kirkham. Umožňuje nám to oproti minulosti sledovat zákryty mnohem slabších hvězd a zvýšila se výrazně i přesnost měření. Dalekohled má při světelnosti f/6,8 ohniskovou vzdálenost 2939 mm, kterou zpravidla zkracujeme reduktorem ohniska 0,66× na 1980 mm a dosahujeme tak světelnosti f/4,6.

dalekohled

Při pozorování používáme kameru Watec 910HX, což je velmi citlivá bezpečnostní televizní kamera, která je umístěna do ohniska dalekohledu. Úhlopříčka kamery má rozměr ½'' (půl palce), čip kamery má 752×582 pixelů (obrazových bodů), rozměr čipu je 6,46 × 4,83 mm a při použití reduktoru je zorné pole kamery 11,2' × 8,4(obloukových minut). Na šířku zobrazeného pole se tedy vejde např. asi 1/3 disku Měsíce. Obraz je přenášen do počítače v pozorovatelně, předtím je však do obrazu zakomponován vkladačem GPS signálu (výrobce AME model TIM-10) přesný světový čas každého snímku.

kamera Watec 910hx_rc

Vkladač AME Tim-10 Moon

kamera Watec na dalekohledu CDK17

Pro nahrání do počítače je nutné převést signál analogový na digitální, což zabezpečuje zařízení Pinnacle Studio MovieBox, k zaznamenání a uložení videa do AVI souboru pak používáme volně dostupný program VirtualDub.

 

Výsledky pozorování

Následující tabulka obsahuje přehled všech úspěšně pozorovaných zákrytů, které byly pozorovány na teplické hvězdárně v roce 2014, dále zpracovány a o pozorování byl odeslán protokol. (Řada dalších úkazů byla pozorována, ale měření nebylo možné zpracovat např. z důvodu špatných atmosférických podmínek, případně nebylo možné pozorování vůbec provést z důvodu nepříznivého počasí.)

Datum 

Planetka

(číslo a jméno)

Zakrývaná hvězda

(katalogové číslo)

Výsledek pozorování

2014/09/05
(10) Hygiea
UCAC2 40494885

pozitivní

2014/09/18
(2078) Nanking
UCAC4 735-011933

negativní

2014/09/29
(2258) Viipuri
UCAC4 464-000137

negativní

2014/10/01
(258) Tyche
UCAC2 35683957

pozitivní

2014/10/24
(713) Luscinia
UCAC4 528-004765

negativní

2014/10/28
(1525) Savonlinna
TYC 5207-00302-1

negativní

2014/10/28
(35076) Yataro
TYC 1757-01267-1

negativní

2014/12/09
(1125) China
TYC 0281-00930-1

negativní

2014/12/26
(527) Euryanthe
UCAC4 537-027819

negativní

2014/12/27
(207)| Hedda
TYC 1860-01110-1

negativní

 

Celkem bylo v roce 2014 odesláno 10 pozorování bylo provedeno na podzim 2014 novým dalekohledem a z těchto pozorování byla dvě pozorování pozitivní, tj. skutečně došlo k zákrytu hvězdy planetkou. V případě negativních pozorování k zákrytu nedošlo (tj. stín planetky minul naši hvězdárnu).

Poznamenejme, že každá předpověď je zpravidla zatížena poměrně velkou nejistotou způsobenou nepřesnostmi v poloze hvězdy a planetky na obloze, proto dopředu není zaručeno, zda k úkazu dojde či nikoliv a víme pouze pravděpodobnost, s jakou k zákrytu dojde. Pozorujeme pak většinou takové úkazy, které mají pravděpodobnost větší než 5 %, což odpovídá statisticky pouze jednomu pozitivnímu pozorování z dvaceti úkazů.

 

 

Planetka 2016 QA2

2016QA2-20sec-001
2016QA2-20sec-002
2016QA2-20sec-003
2016QA2-20sec-004
2016QA2-20sec-005
2016QA2-60 sec