Galaxie

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězdmlhovinhvězdokupmezihvězdné hmoty a temné hmoty.[1][2]

Slovo galaxie bylo odvozeno z řeckého názvu naší vlastní galaxie Mléčné dráhy Κύκλος γαλακτικός (Κyklos galaktikos).

Hvězdy se téměř vždy nacházejí ve skupinách nazývaných galaxie, společně s plyny, mezihvězdným prachem a temnou hmotou. Galaxie drží pospolu působení gravitačních sil a jednotlivé komponenty obíhají kolem společného středu. Existují důkazy, že se ve středu některých nebo dokonce většiny galaxií nacházejí černé díry. Galaxie vznikají z protogalaxií.

Více o galaxiích vám poví Wikipedie, z níž jsme čerpali i výše: https://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie

Leo triplet

Leo triplet
galaxie Leo triplet M65 M66 color 2